Jakim grupom zawodowym Polacy ufają najbardziej?

Inwestycje Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Najnowsze badanie przedstawione przez Instytut Finansów pokazało, którym grupom zawodowym Polacy ufają najbardziej, a do których mają najmniejsze zaufanie.

Lekarze? Księża? Strażacy? A może pielęgniarki? Kogo Polacy darzą zaufaniem, a do kogo podchodzą z największym dystansem? Na te właśnie pytania odpowiedzieli eksperci z Instytutu Finansów, którzy przygotowali opracowanie pt. „Zaufanie Polaków w życiu prywatnym i zawodowym”. Autorami badania są doktor Katarzyna Obłąkowska oraz doktor Jakub Bartak z Zespołu Analiz Behawioralnych i Badań Społecznych Instytutu.

Jak podkreślają przedstawiciele Instytutu Finansów, celem badania było pokazanie szerokiego obrazu nastawienia społecznego do poszczególnych grup zawodowych i nie tylko.

W naszym badaniu eksperci zadawali respondentom pytania o to, przedstawicielom jakich zawodów ufają, ale także pytania dotyczące poziomu zaufania do rodziny i bliskich. To wszystko złożyło się na kompleksowy obraz nastawienia Polaków do różnych osób i środowisk – komentuje Łukasz Chrobak, dyrektor Instytutu Finansów.

Badanie pokazało, że największe zaufanie Polacy żywią do rodziny i przyjaciół. Członkom rodziny ufa aż 91% badanych, podczas gdy brak zaufania wyraziło jedynie 5%. Z kolei zaufanie wobec przyjaciół deklarowało 85% respondentów, przy jedynie 7% deklarujących brak zaufania. Zdecydowanie większą nieufnością badani obdarzają osoby spotykane w życiu codziennym – w tym przypadku to jedynie 47% deklarujących zaufanie i aż 32% deklarujących przeciwną postawę.

A które zawody cieszą się największym zaufaniem społecznym w naszym kraju? Pod tym względem zdecydowanie przodują lekarze i pielęgniarki – odpowiednio 72% i 71% respondentów deklarujących zaufanie. Polacy ufają także strażakom (68% deklaracji zaufania) oraz rolnikom (66%), nauczycielom (65%) i żołnierzom (63%). Na drugim końcu skali spośród kilkunastu przeanalizowanych grup zawodowych znaleźli się księża (tylko 39% zaufania i aż 41% deklaracji nieufności) oraz dziennikarze (32% zaufania i 43% deklaracji nieufności).

Relatywnie wysokim zaufaniem społecznym cieszą się naukowcy (62%) oraz psychologowie (61%). Nieco mniejszym zaufaniem Polacy obdarzają policjantów (58%), strażników granicznych (56%) i strażników miejskich (51%). W przypadku trzech ostatnich grup zawodowych poziom nieufności każdorazowo przekracza 20%. Nieufność względem policji wyraziło dokładnie 22% badanych, względem straży granicznej 20%, a wobec straży miejskiej 24%.

Relatywnie wysoki poziom nieufności dotyczył także sędziów (28% wskazań na brak zaufania przy jedynie 48% zapewnień o zaufaniu), bankowców (28% respondentów deklarujących brak zaufania oraz 46% deklarujących zaufanie) oraz urzędników (32% deklaracji nieufności, 42% deklaracji zaufania).

Nasze badanie potwierdziło ustalenia, iż Polacy ufają członkom rodziny. Wiemy, że rodzina jest dla naszego społeczeństwa, jak i dla innych społeczeństw, bardzo ważną wartością. Istotne ustalenia dotyczą zaufania do współpracowników i osób spotykanych w związku z pracą zawodową, bowiem są one kluczowe dla rozwoju przedsiębiorstw obok zaufania uogólnionego. W obecnej skomplikowanej sytuacji geopolitycznej znaczące jest także odnotowywane zaufanie społeczne do służb mundurowych – mówi doktor Katarzyna Obłąkowska, współautorka badania.

Rzeczone ograniczone zaufanie jest widoczne w kontekście relacji w pracy. Według badania 69% respondentów wskazało, że ufa swoim współpracownikom, przy czym 15% zaznaczyło, że im nie ufa. Z kolei jedynie 60% Polaków deklaruje zaufanie wobec osób spotykanych w związku z pracą zawodową, a brak zaufania do takich osób deklaruje 24% badanych.

INSTYTUT FINANSÓW