Jan Marek Pikulik Prezesem Zarządu Powiatowego PSL w Pile

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. 11 września br. obradował Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd Delegatów PSL w Powiecie Pilskim. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Hotelu Gromada w Pile. W Zjeździe uczestniczyło blisko 60 delegatów spośród wszystkich gminnych kół PSL, które zakończyły już swoje wewnętrzne wybory. Delegaci spotkali się żeby podsumować wydłużoną na skutek pandemii kadencję, wybrać władze i wypracować kierunki działania na kolejne lata.

Na wstępie Zjazdu podkreślono, że w czasie minionej kadencji odeszło wielu doskonałych i zaangażowanych działaczy i samorządowców: śp. Stefan Piechocki – wieloletni samorządowiec i zaangażowany Prezes PSL, śp. Tadeusz Dąbrowski, śp. Zdzisław Andrzejczak, śp. Jerzy Markowski. Ich pamięć uczczono minutą ciszy.

Podczas dyskusji zwracano uwagę na bezpardonowe ataki przed wyborami samorządowymi, wymierzone w Polskie Stronnictwo Ludowe w formie i treści niespotykanej dotąd na poziomie powiatu oraz na skutki społeczne i gospodarcze czasu pandemii. Ani jedno, ani drugie, w uznaniu delegatów, nie przekreśla bardzo znaczącego wkładu Zarządu Powiatowego PSL w rozwój powiatu pilskiego i poprawę jakości życia mieszkańców.

W wyniku wyborów Prezesem Zarządu Powiatowego PSL w powiecie pilskim został Jan Marek Pikulik, wieloletni wicestarosta pilski oraz radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

W skład Zarządu weszli:

Sławomir Włodarek, Stanisław Pyszka – z gminy Białośliwie

Marek Śliwiński, Roman Sobieszczyk – z gminy Łobżenica

Eugeniusz Jagła, Czesław Lewicz –z gminy Piła

Roman Kowalski, Marcin Piszczek – z gminy Wyrzysk

Aneta Gonia, Marek Biedroń – z gminy Kaczory

Jerzy Wiesiołek, Marcin Reczulski – z gminy Szydłowo

Julian Graś, Andrzej Piechocki – z gminy Ujście

Jacek Góral – z gminy Wysoka

Gośćmi Zjazdu byli Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak oraz Poseł na Sejm RP Krzysztof Paszyk.

Zabierając głos Wicemarszałek Wojciech Jankowiak wyraził wdzięczność za współpracę w minionej kadencji z ustępującym Zarządem. Podkreślał zwłaszcza trafność oceny potrzeb regionu pilskiego oraz dużą aktywność w zabieganiu o realizację celów, zwłaszcza społecznych. Współpraca ta przyniosła wymierne, bardzo dobre rezultaty. Wicemarszałek wskazał też, że w omawianym okresie również dzięki aktywności samorządowców udało się zrealizować wiele ważnych inwestycji, zwłaszcza drogowych na drogach wojewódzkich przebiegających przez gminy powiatu pilskiego, szczególnie na terenie gminy Ujście i Wyrzysk. Wicemarszałek wspomniał także o modernizacji linii kolejowej z Poznania do Piły i zadowoleniem odnotował zapowiedź budowy obwodnicy Łobżenicy.

Poseł Krzysztof Paszyk w swoim wystąpieniu podziękował całej pilskiej organizacji PSL za dobrą współpracę w minionych pięciu latach. Podkreślił, że docenia zwłaszcza dobre wyniki wyborcze w powiecie w wyborach do Sejmu RP. Poseł nawiązał także do bieżącej sytuacji politycznej w kraju i wyraził przy tym zdumienie i obawy związane z ostatnimi nieodpowiedzialnymi wypowiedziami prominentnych działaczy PIS dotyczących obecności Polski w Unii Europejskiej i w konsekwencji negatywnych skutków w odniesieniu do przedsiębiorców, samorządów i rolników. Poseł odniósł się także do sytuacji w ochronie zdrowia i podkreślał słuszność postulatów pielęgniarek, położnych, ratowników, sanitariuszy, diagnostów laboratoryjnych, salowych.

Podsumowując spotkanie nowo wybrany Prezes Jan Marek Pikulik podkreślił, że PSL w powiecie pilskim otwiera nowy etap w swej działalności. Wskazywał, że celem nadrzędnym będzie w najbliższym okresie dobre przygotowanie do kolejnych wyborów.

Katarzyna Ciołek