Jest nowy dyrektor Muzeum Stanisłąwa Staszica

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Pod koniec listopada 2018 roku Przydenta Miasta Piły ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Stanisława Staszica w Pile. Jego rozstrzygnięcie nastąpiło 29 stycznia.

 W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej, obejmującej m.in. przedstawienie przez ubiegającego się o to stanowisko autorskiego programu działalności muzeum, jako kandydata wyłoniono panią Joannę Rychlik ? Łukasiewicz.

29 stycznia Prezydent Piotr Głowski, podpisał zarządzenie powołujące Joannę Rychlik ? Łukasiewicz z dniem 1 lutego 2019 roku na stanowisko dyrektora Muzeum Stanisława Staszica w Pile. Tym samym zastąpi pełniącego do tej pory obowiązki dyrektora, Macieja Usurskiego. Rychlik – Łukasiewicz będzie pełniła tę funkcję przez kolejne trzy lata.

 (Red.)

Źródło: UM Piła