Już  1000 żołnierzy służy w szeregach wielkopolskich ?Terytorialsów?!

Chodzież Czarnków Najnowsze Piła Trzcianka Wałcz Złotów

Dzień 29.03.2019 r. stał się kolejnym przełomowym momentem w istnieniu 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W tym dniu 86  ochotników, w tym 11 kobiet, stawiło się na terenie 125 batalionu lekkiej piechoty w Lesznie. Gdy za 16 dni złożą przysięgę wojskową staną się częścią liczącej ponad 1000 żołnierzy Wielkopolskiej Brygady OT.  Rozpoczynający szkolenie podstawowe  rekruci, zasilą docelowo dwa bataliony – w Lesznie i Śremie. 

Wśród ochotników, którzy dziś po raz pierwszy założyli mundur i oliwkowy beret ? symbol rozpoznawczy nowej formacji są osoby wielu profesji. W szeregi 12 WBOT wstąpili managerowie, nauczyciele, informatycy, księgowe, pracownicy administracji, rolnicy oraz robotnicy wykwalifikowani. Wszyscy pomyślnie przeszli badania lekarskie oraz egzamin sprawnościowy i tym samym rozpoczęli swoją przygodę z wojskiem.

-To kolejny przełomowy moment w istnieniu 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Od tego roku jednostka dziedziczy tradycje powstańców wielkopolskich, a jej patronem stał się gen. bryg. Stanisław Taczak pierwszy dowódca powstańczego zrywu. Natomiast gdy dzisiejsi rekruci złożą przysięgę wojskową w dniu 13 kwietnia 2019 r. w szeregach dowodzonej przeze mnie jednostki służyć będzie ponad 1000 żołnierzy. To dla mnie wielki zaszczyt i równie wielka odpowiedzialność –mówi płk Rafał Miernik dowódca wielkopolskich ?Terytorialsów?.

12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej rozpoczęła szkolenia żołnierzy WOT dopiero  w 2018 roku, a już służbę w niej pełni 1000 żołnierzy. Trening wojskowy, który rozpoczął się w Lesznie jest wstępem do zasadniczego ? trzy letniego okresu szkolenia żołnierza WOT. To bardzo intensywny i wymagający czas, podczas którego instruktorzy kładą szczególny nacisk na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasady zachowania na polu walki, przetrwania w trudnych warunkach, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej a także orientacji topograficznej. W ostatnim dniu szkolenia ochotnicy zdają egzamin końcowy na tzw. pętli taktyczne, który jest swoistym sprawdzianem wyszkolenia żołnierza.

W kolejnych miesiącach, żołnierze będą szkolić się dwa dni w miesiącu, a raz w roku uczestniczyć będą w 14-dniowym zintegrowanym ćwiczeniu poligonowym.  Następie następuje podziału na specjalizacje wojskowe np. strzelca wyborowego, sapera, ratownika medycznego lub łącznościowca. W kolejnym szkolenie odbywa się w ramach 12 osobowej sekcji a w trzecim roku następuje zgrywanie w ramach pododdziału. Żołnierze OT są tzw. “combat ready? czyli gotowi do walki po zakończeniu 124 dniowego okresu szkolenia.

 

Mottem nowego rodzaju sił zbrojnych jest ?Zawsze gotowi, zawsze blisko?  co pokazuje cel istnienia formacji, którym jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Wojska Obrony Terytorialnej są jedynym rodzajem sił zbrojnych, w którym pełniona jest nowa forma służby wojskowej. Żołnierze ? ochotnicy,  szkolą się z żołnierskiego rzemiosła w formie rotacyjnej czyli w jednostce wojskowej, co najmniej raz w miesiącu przez okres dwóch dni oraz  dyspozycyjnej czyli będąc w gotowości do wezwania zadań służbowych. Tym samym wstępując w szeregi WOT  żołnierz ma możliwość bezkolizyjnego łączenia pracy lub nauki ze służbą dla Ojczyzny.

***

Obecnie w WOT służbę pełni już  19 000 żołnierzy, w tym 16 000 tys. ochotników oraz 3 050 tys. żołnierzy zawodowych.

Plany rozwoju formacji przewidują, że do końca 2019 roku w WOT będzie służyło 26 tys. żołnierzy. Zakończenie procesu formowania planowane jest na 2021 rok, wtedy liczebność formacji ma osiągnąć zakładany stan 53 tys. żołnierzy, a brygady obrony terytorialnej będą rozwinięte w każdym województwie.

kpt. Marcin MISIAK