Kaufland łączy siły z Polską Radą Centrów Handlowy

Biznes Inwestycje kraj Najnowsze Wydarzenia
Sieć Kaufland dołączyła właśnie do społeczności ponad 200 firm zrzeszonych w Polskiej Radzie Centrów Handlowych. Jest to największa w Polsce organizacja, która od 18 lat wyznacza kierunki rozwoju branży handlowo-usługowej, bazując na aktualnych trendach rynkowych, wymianie wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk.
Stowarzyszenie łączące pracodawców oraz pracowników handlu i nieruchomości handlowych zyskało nowego partnera. Kaufland wesprze organizację, wnosząc wiedzę i doświadczenie w obszarze retail zdobyte zarówno na rynku lokalnym jak i międzynarodowym. Sieć sukcesywnie zwiększa liczbę swoich marketów w Polsce i za granicą. W kwestiach dotyczących wynajmu powierzchni kieruje się
przede wszystkim potrzebami klientów, zapraszając do współpracy wielu lokalnych przedsiębiorców.
Sieć sama jest jednocześnie najemcą powierzchni w centrach handlowych, m.in. jednego z największych w Polsce – Silesii City Center.
– Cieszymy się z naszego członkostwa w Polskiej Radzie Centrów Handlowych. Wniesiemy do niej ważny dla branży know-how, a równocześnie będziemy czerpać z najlepszych praktyk rynkowych. Wspólna wymiana doświadczeń w branży handlowo-usługowej jest dzisiaj niezbędna, szczególnie w czasach trudnej, pandemicznej rzeczywistości – mówi Ewelina Jarosińska, członek zarządu Kaufland Polska.
PRCH zrzesza wszystkich największych właścicieli i zarządców centrów handlowych oraz marki i sieci handlowe, które są kluczowymi uczestnikami rynku. Organizacja promuje najlepsze praktyki branżowe, prowadzi działania na rzecz rozwoju polskiego handlu oraz uczestniczy w projektach badawczych, w tym wydaje raporty o stanie rynku przygotowane z grupą ekspertów firm członkowskich. Regularnie spotyka się z przedstawicielami administracji rządowej i publicznej, reprezentując merytoryczny głos branży centrów handlowych.
  • Biuro Prasowe Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j.