Służby mają czytać nasze prywatne wiadomości bez ograniczeń

Najnowsze Piła Polityka Regiony Wydarzenia

Przygotowany przez rząd projekt nowej ustawy Prawo telekomunikacji elektronicznej zakłada nieograniczony dostęp służb państwowych do wszystkich e-maili i innego rodzaju wiadomości przesyłanych przez nas w komunikatorach.

Sejmowa komisja cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii podjęła projekt o „znaczące poszerzenie zakresu danych, do których w Polsce mają dostęp służby bez kontroli sądowej”. Jeśli prawo wejdzie w życie w pierwotnej formie, operatorzy telekomunikacyjni i przedsiębiorcy komunikacji elektronicznej, tacy jak dostawcy usług e-mail i komunikatorów będą objęci obowiązkiem przechowywania naszych wiadomości wraz z danymi lokalizacyjnymi, czasem połączeń i danymi identyfikującymi użytkownika, w tym numerem IP.

Według artykułu 43 projektu, usługodawcy internetowi będą zmuszeni do tego by  „zapewniać warunki techniczne i organizacyjne dostępu i utrwalania” wiadomości. Ma to nastąpić już w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania przez policję, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Krajową Administrację Skarbową, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego bądź inne służby, które nie będą już się musiały wylegitymować zgodą sądu, a zatem zostaną uprawnione do całkowicie swobodnej inwigilacji Polaków.

Źródło: net/ Fot. gov.pl