Kolejna inwestycja na drodze powiatowej zrealizowana!

Inwestycje Najnowsze Piła Wydarzenia
KRZEWINA. W poniedziałek uroczyście otwarto blisko kilometrowy odcinek zmodernizowanej drogi w miejscowości Krzewina w gminie Kaczory.
Generalną modernizację wykonano na odcinku drogi powiatowej nr 1177P. To ważny odcinek – można nim skrócić dojazd między krajową 11 i 10. Ruch jest więc spory, także samochodów ciężarowych.
Remont kosztował blisko 1 mln z ł, w tym 723 tys. zł Powiat Pilski pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, co stanowiło 80 procent kosztów inwestycji, pozostałe środki to wkład własny Powiatu.
Oprócz nowej nawierzchni droga została dobrze wyprofilowana.
– Poprawiliśmy bezpieczeństwo nie tylko kierowców, ale także pieszych i rowerzystów. Wybudowaliśmy nowe chodniki, jeden z nich połączyliśmy ze ścieżką rowerową na odcinku Kaczory-Krzewina – mówi Arkadiusz Kubich, Wicestarosta Pilski.
Przebudowano także przejście dla pieszych. Teraz jest bezpiecznie oznakowane, zostało oświetlone i wyposażone w ostrzegawczy pulsator. Powstały także dwie zatoki autobusowe i zjazdy do nieruchomości.
Obecni na otwarciu pilscy posłowie Marta Kubiak, Krzysztof Czarnecki i Marcin Porzucek podkreślili, że obecny rząd wprowadził wiele programów, dzięki którym mogą być realizowane inwestycje samorządowe, gminne czy powiatowe. Nie kryli uznania dla Samorządu Powiatu Pilskiego, który skutecznie sięga po środki z tych programów.
Emilia Załachowska, Członek Zarządu Powiatu, radna Rady Powiatu w Pile z satysfakcją przyznała, że gmina Kaczory się rozwija, czego przykładem jest kolejna zrealizowana tu inwestycja.
Na otwarciu drogi obecni byli jeszcze radni: Teresa Strzelecka oraz Przemysław Pochylski.
 Powiat Pilski