Kolejni absolwenci opuścili mury PWSZ

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIłA. Birety znowu poszybowały w górę w Auditorium Maximum PWSZ
w Pile! Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów, to czas, kiedy Uczelnia żegna się ze swoimi studentami. W tym roku rynek pracy zyskał kolejnych 381 nowych pracowników, wyposażonych w wiedzę akademicką
i doświadczenie praktyczne. To absolwenci Instytutów: Politechnicznego, Ochrony Zdrowia oraz Stosowanych Studiów Społecznych.

-Chcielibyśmy podziękować Wam za to, że wybraliście naszą uczelnię, że chcieliście zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności. Szczególnie wdzięczni jesteśmy za to, że tworzyliście życie akademickie naszej uczelnianej społeczności. Życzymy Wam sukcesów nie tylko w życiu zawodowym. Nie przestawajcie być ciekawi świata i bądźcie naszymi najlepszymi ambasadorami? słowa te skierowali do absolwentów Rektor Uczelni prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski oraz Prorektor ds. Jakości Kształcenia i Studentów ? dr Paweł Dahlke.

Uroczyste Dyplomatorium, to także wspaniała okazja do wyróżnienia najlepszych z PWSZ w Pile, “Laurami Absolwenta”, przyznawanymi przez Rektora Uczelni.


W tym roku, Laury za wyniki w nauce otrzymali: lic. Mateusz Korczak ? absolwent kierunku ekonomia, lic. Kinga Żołądkiewicz – absolwentka kierunku filologia, lic. Dariusz Taras – absolwent kierunku politologia, lic. Sylwia Piotrowska – absolwentka kierunku praca socjalna, mgr Małgorzata Palicka – absolwentka kierunku praca socjalna, lic. Marlena Michielus – absolwentka kierunku fizjoterapia, lic. Julia Rzywucka – absolwentka kierunku kosmetologia, lic. Magdalena Szpot – absolwentka kierunku pielęgniarstwo, lic. Kamil Szczerba – absolwent kierunku ratownictwo medyczne, inż. Tomasz Meller – absolwent kierunku budownictwo, inż. Marcin Biegański – absolwent kierunku elektrotechnika, inż. Michał Konieczny ? absolwent kierunku mechanika i budowa maszyn, inż. Kinga Klaryńska ? absolwentka kierunku transport.

Za działalność społeczną wyróżniona została: mgr Anna Płocińska ? absolwentka kierunku praca socjalna. Wśród absolwentów PWSZ w Pile, wyróżniających się osiągnięciami sportowymi, Rektor nagrodził Laurem lic. Katarzynę Wiszniewską – absolwentkę kierunku fizjoterapia. Rektor podziękował także lic. Martynie Janowskiej ? absolwentce kierunku politologia oraz inż. Karolowi Szulcowi ? absolwentowi kierunku transport, za reprezentacyjną działalność w poczcie sztandarowym uczelni.

Wszystkim absolwentom dziękujemy i życzymy powodzenia!

 

PWSZ
 Fot. K. Jaskółka