Kolejny aspirant w KP PSP Czarnków

Czarnków Najnowsze Wydarzenia

CZARNKÓW. 16 lipca 2020 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie odbyła się uroczysta zmiana służby związana z wręczeniem aktu nadania pierwszego stopnia aspiranckiego.

Z uwagi na panujący w Polsce stan pandemii COVID-19 promocja aspirantów PSP nie mogła odbyć się w tradycyjny sposób, gdyż w dalszym ciągu obowiązują obostrzenia i zachowanie reżimu sanitarnego. Wręczenia aktu nadania pierwszego stopnia aspiranckiego ogniomistrzowi Serafinowi Krysiakowi dokonał Komendant Powiatowy PSP w Czarnkowie bryg. Maciej Kubacki w asyście Dowódcy JRG w Czarnkowie mł. bryg. Łukasza Perza.

Uroczystość ta była również okazją do wręczenia awansowanemu funkcjonariuszowi nagrody pieniężnej za ukończenie Szkoły Aspirantów Pożarnictwa oraz wzorowe wykonywanie zadań służbowych.

Mł. bryg. Łukasz Perz

Zdjęcia: st.sekc. Sławomir Łukaszewski