Kolejny krok do przebudowy oczyszczalni zrobiony

Inwestycje Najnowsze Wydarzenia Złotów

KRAJENKA. Dokumentacja dotycząca budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Krajence gotowa.

W roku 2019 po zgłoszeniu przez dyrektora Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence problemów dotyczących funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Krajence, Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka Stefan Kitela widząc konieczność jej gruntownej modernizacji zaapelował do Radnych Rady Miejskiej w Krajence o zabezpieczenie środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej.

Radni przychylili się do apelu burmistrza i środki finansowe na ten cel w wysokości blisko 148 tys. zł znalazły się w budżecie. Pozwoliło to na przygotowanie dokumentacji technicznej przy wytycznych KZUP, która zakłada przebudowę istniejącego obiektu w celu zwiększenia efektywności, przepustowości oraz stabilności pracy oczyszczalni ścieków.

Planowana przebudowa oczyszczalni związana jest z wprowadzeniem nowych technologii oczyszczania ścieków oraz rozbudową o nowe węzły technologiczne zapewniające stabilność pracy.

Inwestycja ma za zadanie wprowadzenie rozwiązań technicznych zapewniających wysoką efektywność pracy przy niskich kosztach eksploatacji.

W ramach inwestycji przewiduje się wybudowanie nowych trwałych obiektów potrzebnych z punktu widzenia procesu technologicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą a także adaptację, przebudowę niektórych istniejących obiektów.

Dokumentacja została przygotowana z wielką troską o środowisko naturalne, życie i zdrowie mieszkańców.

Inwestor, którym jest Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence posiada już pozwolenie na budowę wydane przez Starostwo Powiatowe w Złotowie.

Zakładany koszt realizacji zadania to 18 mln zł. Gmina będzie się starała o pozyskanie środków pozabudżetowych, które ? jak zaznacza burmistrz Stefan Kitela ? mogą się pojawić w każdej chwili.

(Red.)/(krajenka.pl)