Kolejny sukces władz powiatu złotowskiego

Inwestycje Najnowsze Wydarzenia Złotów

Starosta złotowski Ryszard Goławski odebrał promesę, która wesprze realizację kolejnej, bardzo ważniej inwestycji drogowej na terenie powiatu złotowskiego.

Tym razem promesę przekazały Lasy Państwowe. Kwota wsparcia, to 957 100 złotych zostanie przeznaczona na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P na odcinku Kleszczyna – Skic”. Pod koniec kwietnia br., na tę samą inwestycję władze powiatu złotowskiego otrzymały z Funduszu Dróg Samorządowych wsparcie w wysokości 1 595 085 złotych.

Jest to kolejny sukces Zarządu Powiatu Złotowskiego. Dzięki pozyskiwanym środkom pozabudżetowym samorząd może realizować kolejne inwestycje drogowe, które wpływają na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu złotowskiego.

W rozdaniu promes uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Edward Siarka, poseł na Sejm RP Marta Kubiak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, prezes Zarządu Zarządu Okręgu Solidarnej Polski w Pile Daniel Kufel

Starostwo Powiatowe w Złotowie, (ab)