Komendant podziękował adeptom i ich opiekunom

Najnowsze Wałcz Wydarzenia

WAŁCZ. Komendant Powiatowy Policji w Wałczu insp. Zbigniew Podhorodecki podziękował młodym policjantom oraz ich opiekunom za realizację adaptacji zawodowej. W wałeckiej jednostce po raz pierwszy odbyła się adaptacja zawodowa policjantów, którzy szlifowali kunszt rzemiosła policyjnego.

W sumie 6 policjantów od maja br realizowało adaptację zawodową w wałeckiej jednostce. Policjantami pełniącymi role opiekunów było 3 policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie. Młodzi policjanci wykazali się rzetelnością w wykonywanych obowiązkach.

W trakcie przeprowadzonych służb młodzi policjanci między innymi zatrzymali kilka osób poszukiwanych nakazami wydanymi przez Sąd Rejonowy w Wałczu, zabezpieczali festyny odbywające się na terenie powiatu. Przez ostatnie tygodnie jednym z podstawowych zadań mundurowych było zapobieganie i ujawnianie sprawców wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców naszego powiatu.

Służby przez nich pełnione odbywały się w systemie zmianowym, głównie w patrolach pieszych. Policjanci monitorowali rejony parków, placów zabaw i głównych ciągów komunikacyjnych. Zwracali także uwagę na miejsca newralgiczne, gdzie najczęściej dochodzi do zakłócania porządku.

Uroczyste zakończenie adaptacji zawodowej policjantów obyło się w świetlicy jednostki. Komendant Powiatowy Policji w Wałczu insp. Zbigniew Podhorodecki podziękował policjantom za wzorowo pełnioną służbę i wręczył wyróżnionym policjantom listy gratulacyjne za zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

W spotkaniu uczestniczył także naczelnik Wydziału Prewencji podkom. Paweł Buczkowski oraz kierownik Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego mł. asp. Waldemar Baszczyn.

Miłym zaskoczeniem były także podziękowania od policjantów, którzy wręczyli ?szefowi? wałeckiej jednostki pamiątkowy grawerton za miłe przyjęcie i dobrą atmosferę w czasie tych dwóch miesięcy.

Przeprowadzanie adaptacji zawodowej policjantów, możliwe było dzięki porozumieniu i współpracy jednostki policji i samorządów z  powiatu wałeckiego.

Asp. Beata Budzyń

KPP Wałcz