Komunikat Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży

Chodzież Najnowsze Wydarzenia

CHODZIEŻ. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży prosi o zgłaszanie par małżeńskich, które w 2023 roku obchodzą Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz par, które swój jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, a nie zostały odznaczone Medalem za długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to honorowe odznaczenie nadawane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej osobom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Zgłaszać można wszystkich chętnych Jubilatów mających miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie miasta i gminy Chodzież. Z wnioskiem mogą wystąpić sami Jubilaci lub osoby im najbliższe. Zgłoszenia można dokonać na podstawie wniosku dostępnego w USC.

Szanując prawo do prywatności mieszkańców miasta i gminy, działania zmierzające do wystąpienia o nadanie odznaczeń podejmowane są wyłącznie wtedy, gdy zgłoszona zostanie wola ich otrzymania.

Urząd Miejski w Chodzieży