Komunikat w sprawie weryfikacji wniosku o dodatek węglowy

Biznes Edukacja Interwencje kraj Na sygnale Najnowsze Piła Środowisko Wydarzenia

Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” informuje, że dane z wniosków o dodatek węglowy są weryfikowane pod względem zgodności z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jeżeli liczba osób zgłoszonych we wniosku o dodatek węglowy będzie inna niż liczba osób zadeklarowanych do opłaty za odbiór odpadów, właściciel nieruchomości może spodziewać się wezwania do złożenia korekty deklaracji i konieczności uregulowania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za niewykazanych dotąd domowników za okres do pięciu lat wstecz.