Komunikat z działania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starosty Pilskiego – 27 marca 2020

Na sygnale Najnowsze Piła Wydarzenia

10 Komunikat Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 27.03. 2020 r

???? Komunikat z 27 marca 2020r. Informacje z działania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starosty Pilskiego. Najważniejsze, nie przybyło nam osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem na terenie powiatu pislkiego.1?? Dane o sytuacji epidemiologicznej w powiecie pilskim: – 1 osoba zakażona- 3 osoby hospitalizowane- 317 osób objętych kwarantanną- 208 osób objętych nadzorem epidemiologicznym. 2?? Prośba Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile: Osoby, które po powrocie z zagranicy zostały objęte obowiązkową kwarantanną i mają jakiekolwiek problemy np. dotyczące kart lokalizacyjnych powinny zwrócić się do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu pisemnie bądź e-mailowo na adres: kwarantanna@poznan.uw.gov.plWszelkie informacje można również uzyskać pod numerem alarmowym 784 069 152. Osoby, które nie mogą odbyć kwarantanny w domu, mogą również dzwonić pod ten numer i uzyskają niezbędną pomoc. 3?? Dotyczy osób korzystających z Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, chodzi zwłaszcza o dzieci. W ostatnich dniach nie funkcjonował on w normalnej formule, natomiast nastąpiły już zmiany ustawowe i od 1 kwietnia nasz Zespół zacznie działać. Osoby, którym ukończyły się różne orzeczenia, będą podlegały uproszczonej procedurze, a w niektórych przypadkach orzeczenia będą miały przedłużoną ważność, nawet bez badania. Na początku przyszłego tygodnia więcej szczegółów na ten temat. 4??. Ważne informacje dla osób bezrobotnych. Powiatowy Urząd Pracy również pracuje, choć w związku z zagrożeniem epidemiologicznym także w ograniczonym zakresie. Punkt informacji jest czynny zarówno w Pile jak i Wyrzysku gdzie osobiście możemy pobrać wszystkie druki i złożyć wnioski, a potem wypełnić je w domu i przysłać na przykład pocztą. Możemy także skorzystać z platformy e-PUAP i Profilu Zaufanego i złożyć wnioski elektronicznie, tą drogą można również się zarejestrować. Na pewno jednak każdy zostanie obsłużony. Co do potwierdzania gotowości do pracy odbywa się to obecnie zazwyczaj telefonicznie. Szczegóły na naszej stronie: https://www.powiat.pila.pl/koronawirus/3844,powiatowy-urzad-pracy-w-pile-informuje5?? 27 marca odbyła się również wideokonferencja z Wojewódzkim Zespołem Zarządzania Kryzysowego Wojewody Wielkopolskiego na temat obecnej sytuacji epidemiologicznej w Wielkopolsce. Do 27 marca stwierdzono 83 przypadki zakażonych koronawirusem na terenie województwa, do tego 2 osoby zmarły. Co ważne poszerza się baza jeśli chodzi o liczbę placówek wykonujących testy, podobnie zwiększa się ich liczba. Do tej pory w Wielkopolsce wykonano ogółem 2100 badań, a tylko 26 marca wykonano 397 testów. 6?? Dziękuję za wsparcie Szpitala Specjalistycznego w Pile. Akcja Wspieramy Szpital Specjalistyczny w Pile, podczas której na specjalne Subkonto COVID ? 19 przynosi świetne efekty. Wpłacono już kilkadziesiąt tysięcy złotych. Są już deklaracje kolejnych firm, ale najbardziej cieszą wpłaty indywidulanych osób. Niedługo przyjdzie czas na pierwsze podsumowanie i informacje o szczegółach zbiórki, na co te środki zostały wydane. Jeśli ktoś chce wspomóc pilski szpital w walce z epidemią koronawirusa może wpłacić pieniądze na konto: PKO BP nr: 61 1020 4027 0000 1402 1600 9568 z dopiskiem COVID-19.

Opublikowany przez Eligiusza Komarowskiego Piątek, 27 marca 2020

Najważniejsze, nie przybyło nam osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem na terenie powiatu pilskiego.

1️⃣ Dane o sytuacji epidemiologicznej w powiecie pilskim:
– 1 osoba zakażona
– 3 osoby hospitalizowane
– 317 osób objętych kwarantanną
– 208 osób objętych nadzorem epidemiologicznym.

2️⃣ Prośba Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile:
Osoby, które po powrocie z zagranicy zostały objęte obowiązkową kwarantanną i mają jakiekolwiek problemy np. dotyczące kart lokalizacyjnych powinny zwrócić się do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu pisemnie bądź e-mailowo na adres: kwarantanna@poznan.uw.gov.pl
Wszelkie informacje można również uzyskać pod numerem alarmowym 784 069 152. Osoby, które nie mogą odbyć kwarantanny w domu, mogą również dzwonić pod ten numer i uzyskają niezbędną pomoc.

3️⃣ Dotyczy osób korzystających z Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, chodzi zwłaszcza o dzieci. W ostatnich dniach nie funkcjonował on w normalnej formule, natomiast nastąpiły już zmiany ustawowe i od 1 kwietnia nasz Zespół zacznie działać. Osoby, którym ukończyły się różne orzeczenia, będą podlegały uproszczonej procedurze, a w niektórych przypadkach orzeczenia będą miały przedłużoną ważność, nawet bez badania. Na początku przyszłego tygodnia więcej szczegółów na ten temat.

4️⃣. Ważne informacje dla osób bezrobotnych.
Powiatowy Urząd Pracy również pracuje, choć w związku z zagrożeniem epidemiologicznym także w ograniczonym zakresie. Punkt informacji jest czynny zarówno w Pile jak i Wyrzysku gdzie osobiście możemy pobrać wszystkie druki i złożyć wnioski, a potem wypełnić je w domu i przysłać na przykład pocztą. Możemy także skorzystać z platformy e-PUAP i Profilu Zaufanego i złożyć wnioski elektronicznie, tą drogą można również się zarejestrować. Na pewno jednak każdy zostanie obsłużony. Co do potwierdzania gotowości do pracy odbywa się to obecnie zazwyczaj telefonicznie.
Szczegóły na naszej stronie:
https://www.powiat.pila.pl/?/3844,powiatowy-urzad-pracy-w-p?

5️⃣ 27 marca odbyła się również wideokonferencja z Wojewódzkim Zespołem Zarządzania Kryzysowego Wojewody Wielkopolskiego na temat obecnej sytuacji epidemiologicznej w Wielkopolsce.
Do 27 marca stwierdzono 83 przypadki zakażonych koronawirusem na terenie województwa, do tego 2 osoby zmarły.
Co ważne poszerza się baza jeśli chodzi o liczbę placówek wykonujących testy, podobnie zwiększa się ich liczba. Do tej pory w Wielkopolsce wykonano ogółem 2100 badań, a tylko 26 marca wykonano 397 testów.

6️⃣ Dziękuję za wsparcie Szpitala Specjalistycznego w Pile. Akcja Wspieramy Szpital Specjalistyczny w Pile, podczas której na specjalne Subkonto COVID ? 19 przynosi świetne efekty. Wpłacono już kilkadziesiąt tysięcy złotych. Są już deklaracje kolejnych firm, ale najbardziej cieszą wpłaty indywidualnych osób. Niedługo przyjdzie czas na pierwsze podsumowanie i informacje o szczegółach zbiórki, na co te środki zostały wydane.

 Eligiusz Komarowski