Konferencja ,,Dotychczasowe i nowe usługi społeczne w Trzciance”

Najnowsze Regiony Trzcianka Wydarzenia

W poniedziałek, 15 stycznia br. w Centrum Integracji Społecznej w Trzciance odbyła się konferencja pn. ,,Dotychczasowe i nowe usługi społeczne w Trzciance”, zorganizowana przez Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Trzciance Ewę Januszkiewicz-Goroszkin oraz Burmistrza Trzcianki Krzysztofa W. Jaworskiego.

 

Wydarzenie to miało na celu podsumowanie zakończonego projektu pt. „Czas na CUS – utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance”, który był realizowany w latach 2020-2023, jak również inaugurację projektu pn. „Dostarczanie wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy Trzcianka, poprzez rozwój Centrum Usług Społecznych” planowanego na lata 2024-2027.

Gośćmi przybyłymi na konferencję byli m.in. Paulina Stochniałek – Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Grzegorz Grygiel Dyrektor Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Maciej Patulak starszy specjalista ds. współpracy regionalnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, dyrektorzy i pracownicy lokalnych ośrodków opieki społecznej i CUS-ów, dyrektorzy placówek edukacyjnych, radni Rady Miejskiej Trzcianki, sołtysi oraz mieszkańcy Trzcianki.

Podczas konferencji, którą poprowadziła Paulina Czarnecka z Centrum Usług Społecznych, głos zabrali m.in.: Bartosz Sokulski ze Stowarzyszenia Ludzi Kreatywnych „Pokrzywa” i koordynator projektu “Czas na CUS – utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance”, Karolina Boch-Bobik wiceprezes Fundacji Sołeckiej, Julita Bajraszewska-Sawicka kierownik Klubu Seniora, Iwona Kleina kierownik działu Dziennego Domu Opieki oraz Bartosz Zozula organizator społeczności lokalnej Centrum Usług Społecznych w Trzciance.

Po konferencji Krzysztof W. Jaworski wraz z Pauliną Stochniałek oraz przedstawicielkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzciance odwiedzili mural przy ul. Chopina, dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.