Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich „Przysmaki z wielkopolskich sadów”

Chodzież Czarnków Kultura Piła Regiony Rolnictwo Senior Trzcianka Wydarzenia
Twa nabór zgłoszeń w konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich na najlepszą potrawę regionalną z jabłkiem lub ze śliwką pn. „Przysmaki z wielkopolskich sadów”. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 kwietnia, a na najlepsze potrawy czekają atrakcyjne nagrody.
Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Wielkopolski. Celem konkursu jest promocja owoców możliwych do pozyskania z sadów z terenu Województwa Wielkopolskiego – jabłek i śliwek, wyróżnienia Kół Gospodyń Wiejskich, które spajają społeczność lokalną żyjącą w Wielkopolsce, a także promocja regionalnego dziedzictwa kulinarnego jego walorów oraz naturalnej nie przetworzonej żywności. Do ważnych aspektów konkursu należy zaliczyć reklamę miejsc o unikalnych cechach bogatych kulturowo i
przyrodniczo. Konkurs sprzyja przekazywaniu wiedzy o regionie, jego tradycjach, dziedzictwie kulinarnym oraz integracji pokoleniowej uczestników.
Koła Gospodyń Wiejskich są najczęściej podstawowymi organizacjami kultywującymi miejscowe tradycje i podtrzymujące lokalny folklor. Uczestnictwo konkursie “Przysmaki z wielkopolskich sadów” to okazja do zaprezentowania swojego dorobku kulinarnego. Sady są nieodłącznym elementem wiejskiego krajobrazu, a owoce pozyskiwane z nich przez cały rok cieszą nasze stoły. Udział w konkursie daje szansę dotarcia do szerszego grona odbiorców i zainteresowania swoją działalnością i wyjątkowymi walorami potencjalnych turystów.
– Konkurs to także promocja lokalnej zdrowej i nieprzetworzonej żywności tworzonej w oparciu o stare rodzinne receptury oraz wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej uczestników. – mówi wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski
Przedmiotem konkursu są potrawy regionalne i lokalne, w przygotowaniu których wykorzystano produkt zbierany w sadach z terenu województwa wielkopolskiego: jabłka lub śliwki. Konkurs zrealizowany zostanie do końca czerwca 2022 roku. Informacja o jego
przeprowadzeniu zostanie przekazana uczestnikom konkursu. Przygotowane potrawy będą oceniane w dwóch kategoriach: kategoria I – Na najlepszą potrawę regionalną z jabłkiem oraz kategoria II – Na najlepszą potrawę regionalną ze śliwką. Zgłoszone potrawy zostaną
ocenione pod następującymi kryteriami: sposób prezentacji potrawy (wygląd, estetyka, oryginalność i sposób podania), walory smakowe i zapachowe oraz związek potrawy z regionem i jego tradycjami. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną potrawę na jedną z
dwóch kategorii. Zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody finansowe i dyplomy uczestnictwa.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości wzięcia udziału w konkursie przez koła gospodyń wiejskich zawarte są w regulaminie konkursu zamieszczonego na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz stronie
  • Bartosz Zalas, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego