KONKURS FOTOGRAFICZNY

Najnowsze Regiony Wałcz Wydarzenia

dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego do udziału w konkursie fotograficznym na temat zasad udzielania pierwszej pomocy. Ideą konkursu jest promowanie bezpiecznych zachowań oraz podniesienie poziomu świadomości i wiedzy z zakresu pierwszej pomocy w nagłych sytuacjach. Konkurs jest organizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorską Grupę Wojewódzką Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA w Szczecinie w ramach kampanii edukacyjno – prewencyjnej „Bezpiecznie w Zachodniopomorskiem – pomagamy i służymy”.

Zbierzcie maksymalnie pięcioosobową grupę pod opieką nauczyciela i stwórzcie krótki materiał filmowy (maksymalnie 2 minuty) promujący znajomość zasad pierwszej pomocy. Następnie wypełnijcie kartę zgłoszeniową do konkursu, a film umieśćcie na stronie internetowej  lub profilu społecznościowym szkoły (lub na kanale You Tube).

Skan lub zdjęcie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej oraz link do filmu prześlijcie na adres
e-mail: wks@sc.policja.gov.pl do 14 czerwca 2023 r..

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Serdecznie zapraszamy!

 

KPP Wałcz