Kontrolują i edukują

Chodzież Najnowsze

POWIAT CHODZIESKI. Funkcjonariusze   Komendy   Powiatowej   Państwowej   Straży   Pożarnej   w Chodzieży wspólnie z policjantami chodzieskiej KPP,    w   ramach   ogólnopolskich   akcji   edukacyjno-informacyjnych przeprowadzają na terenie całego powiatu chodzieskiego pogadanki połączone z kontrolą miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży. Mogą również liczyć na rewizytę?

Bowiem, nie tylko mundurowi odwiedzają kolonistów, także oni przychodzą z wizytą, np. do strażaków.

     – W siedzibie    Jednostki   Ratowniczo- Gaśniczej   PSP   w   Chodzieży zapoznają  się   z   ciężką   pracą   strażaka,  otrzymują   również   pełną   wiedzę   na temat zagrożeń jakie mogą spotkać każdego podczas wakacyjnego wypoczynku ? mówi  mł. bryg. Leszek Naranowicz.

W ubiegłym tygodniu strażacy KP PSP w Chodzieży przeprowadzili kontrolę  połączoną   z   pogadanką   edukacyjną   dla   harcerzy  obozowiska w Nadleśnictwie Podanin.

W  trakcie   spotkania   zapoznano   uczestników   obozowiska   z   zagrożeniami występującymi w lesie, niebezpieczeństwem, jakie niesie ze sobą silny, porywisty wiatr oraz burze. Omówiono sposoby oraz procedury postępowania na wypadek nagłego   zagrożenia   na   terenie   obozu   oraz   zapoznano   wszystkich   z   zasadami użycia   podręcznego   sprzętu   gaśniczego   i   zabezpieczania   terenu   przed powstaniem   pożaru   w   lesie.   Na   zakończenie   przypomniano  o bezpiecznym postępowaniu podczas zabaw na akwenach wodnych w okresie wakacji letnich ? dodaje Naranowicz.

     W zajęciach edukacyjnych do tej pory udział wzięło ponad 400 dzieci i młodzieży.

Mundurowi apelują o  zachowanie   szczególnej   ostrożności,   rozwagi   i trzeźwego umysłu podczas wypoczynku nad wodą!  Jeśli Twoje dzieci są w wodzie, miej nad  nimi ciągły nadzór (nawet na moment nie spuszczaj ich z oka), nawet je potrafią pływać. Jedno zachłyśnięcie może się skończyć utonięciem! Szczegółowe   porady   dotyczące   bezpiecznego   zachowywania   się   podczas   wakacji,   można   uzyskać   na   stronie internetowej komendy  http://www.chodziez.psp.wlkp.pl w zakładce ?PORADY”.

 

 

 

 

(WM)

 Fot. archiwum KP PSP Chodzież