Kryminalistyka z kryminologią startuje w pilskiej PUSS

Chodzież Czarnków Najnowsze Piła Regiony Trzcianka Wałcz Wydarzenia Złotów

PIŁA. Pobieranie, zabezpieczanie i analiza śladów kryminalistycznych, nauka nowoczesnych metod i technik informatycznych w zakresie działalności kryminalistycznej, a także opanowanie sztuki mediacji, negocjacji, rozwiązywania konfliktów ? to tylko niektóre umiejętności, jakie zdobędą studenci nowego kierunku w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile.

Uczelnia otrzymała zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienia tego wyjątkowego kierunku studiów, który jest odpowiedzią na problemy związane z bezpieczeństwem publicznym.

Jak podkreśla dr hab. Przemysław Frąckowiak, prof. PUSS ? Kierunek będzie doskonale łączył wiedzę akademicką z praktyką, która jest niezbędna w kształceniu przyszłych specjalistów z tego zakresu. Przedmioty są tak skonstruowane, aby zawierały maksymalną ilość treści i zajęć praktycznych, będą to m.in.: taktyka i technika kryminalistyczna, wychowanie fizyczne z elementami samoobrony, organizacja i ewidencja czynności dochodzeniowo-śledczych w policji czy też mechanoskopia, traseologia i osmologia w praktyce kryminalistycznej.

Przed studentami 3 lata nauki, przez którą przeprowadzi ich specjalistyczna kadra dydaktyczna. To nie tylko wykładowcy z dorobkiem naukowym, ale także eksperci, znawcy praktycznego wymiaru kryminalistyki i kryminologii. Kadra z doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w ważnych instytucjach obszaru bezpieczeństwa publicznego ? także ze szczebla centralnego i z międzynarodową praktyką. 

-Studenci odbywać będą zajęcia o charakterze projektowym. Nie zabraknie więc zajęć laboratoryjnych i terenowych. Poznają zasady współpracy z prokuraturą, policją oraz zagadnienia z medycyny sądowej. Nauczą się wykorzystywania wiedzy prawnej w postępowaniu dowodowym, poznają struktury organizacyjne i sposoby funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa oraz działania z zakresu interwencji kryzysowej oraz prewencji kryminalnej ? dodaje dr hab. Przemysław Frąckowiak, prof. PUSS.

Gdzie mogą zostać zatrudnieni absolwenci kryminalistyki z kryminologią? Przede wszystkim w instytucjach porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz wymiaru sprawiedliwości ? m.in. w: policji, służbach specjalnych, więziennictwie, służbach celnych, służbach sądowych, instytucjach szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego, służbach granicznych. Natomiast już zatrudnionym, studia na tym kierunku ułatwią z pewnością rozwój kariery zawodowej.

Rekrutacja on-line na studia wystartowała 1 czerwca. Szczegółowe informacje znajdują na stronie www.puss.pila.pl

Aleksandra Fabiszak
Biuro Informacji i Promocji PUSS