Kto wymyśli hymn szkoły?

Czarnków Najnowsze Wydarzenia

ROMANOWO DOLNE. Szkoła Podstawowa w Romanowie Dolnym ogłosiła konkurs na stworzenie słów i melodii szkolnego hymnu.  Okazją do tego jest fakt nadania placówce imienia – 67 Pułku Piechoty. Oprócz uczniów, do tworzenia zaproszeni zostali także absolwenci szkoły, rodzice i nauczyciele.

Tematyka hymnu powinna być związana ze szkołą i może nawiązywać do jej imienia. Prace mogą zawierać sam tekst lub tekst i muzykę. Nadrzędnym celem konkursu jest wyłonienie najlepszej melodii i najlepszego tekstu, które stana sie oficjalnym hymnem szkoły. Nawiązanie do imienia szkoły, zdaniem organizatorów, wpłynie też pozytywnie na kształtowanie postawy patriotycznej wśród uczestników konkursu. Podczas oceny prac jury weźmie pod uwagę zgodność pracy z tematem, nawiązania do 67 Pułku Piechoty, poprawność merytoryczną muzyki i tekstu, poprawność językową, pomysłowość i oryginalność twórcy lub twórców oraz to, czy hymn oddaje charakter szkoły. Propozycje zawierające co najmniej dwie zwrotki oraz refren można zgłaszać do 31 stycznia 2019 roku. Organizator dopuszcza do konkursu prace grupowe w więcej niż jednej wersji. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 13 lutego 2019 roku, podczas obchodów 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej szkoły: spromanowo.pl

Źródło:  czarnkowsko-trzcianecki.pl