KWP – BEZPIECZNE FERIE 2023

Najnowsze Wydarzenia

Od poniedziałku – 30 stycznia 2023 roku uczniowie szkół województwa wielkopolskiego rozpoczną ferie zimowe. Dwutygodniowa przerwa to czas odpoczynku od nauki i codziennych obowiązków.

Jak co roku część dzieci i młodzieży wyjedzie na zorganizowane zimowiska. Niektórzy pojadą z rodzinami w miejsca zimowego wypoczynku. Inni zostaną w domach, a wolny czas będą spędzać na placach zabaw, lodowiskach, w parkach i nad zamarzniętymi zbiornikami wodnymi, bądź z wirtualnymi przyjaciółmi przed komputerem.

Zróbmy wszystko, aby ferie były okresem radości i zabawy, a nie czasem tragedii najmłodszych !

Wyjazdy niosą ze sobą wzmożony ruch na drogach, w szczególności autobusów. Bezpieczeństwa na drogach strzec będą policjanci i inspektorzy transportu drogowego. Funkcjonariusze sprawdzać będą:

 • stan techniczny autobusów używanych do przewozu dzieci,
 • obowiązkowe wyposażenie,
 • właściwe oświetlenie,
 • używanie pasów bezpieczeństwa,
 • stan trzeźwości kierujących pojazdami,
 • uprawnienia i kwalifikacje zawodowe kierowców wykonujących przewozy autokarowe,
 • czas pracy kierowców,
 • stosowanie przepisów o przewozie dzieci.

Ponadto, podczas kontroli drogowych policjanci sprawdzać będą:

 • dobór miejsc postoju w czasie podróży,
 • dostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze,
 • właściwy załadunek sprzętu narciarskiego i bagaży.

WYBRANE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEWOZU DZIECI

– Przewóz dzieci, jako pasażerów o charakterystycznej specyfice zachowania, wymaga odpowiedniej organizacji, przygotowania kierowcy oraz opiekunów, odpowiedniego przygotowania pojazdu.

 

– Przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do tego przeznaczonym lub przystosowanym. Liczba przewożonych nie może przekraczać liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym.

– Pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat oznacza się z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. Kierujący tym pojazdem jest obowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania       dzieci lub młodzieży.

 

KONTROLA AUTOBUSÓW

– Kontrole stanu technicznego autobusów przewożących dzieci i młodzież do miejsc wypoczynku  będą dokonywane przez policjantów ruchu drogowego i Inspekcji Transportu Drogowego, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z właściwą jednostką Policji.

– Wskazane jest, by uzgodnienia z Policją odbywały się ze znacznym  wyprzedzeniem, co przede wszystkim przyczyni się do skrócenia czasu oczekiwania na dokonanie kontroli.

Wykaz punktów kontrolnych w Wielkopolsce i na terenie kraju w załączniku.

WYCIECZKĘ MOŻNA POWTÓRZYĆ, LECZ SKUTKÓW WYPADKU DROGOWEGO JUŻ SIĘ NIE ODWRÓCI.

 

POLICJA APELUJE !

KIEROWCO AUTOBUSU !

Przed wyjazdem dokonaj przeglądu technicznego pojazdu.

ORGANIZATORZE WYCIECZKI !

Dla pełniejszego bezpieczeństwa dobrze jest w umowie wynajmu autokaru zawrzeć klauzulę, aby w autobusie było dwóch kierowców, a autobus był poddany dodatkowym badaniom technicznym.

RODZICU, OPIEKUNIE PAMIĘTAJ !

 • Rodzice zamierzający wysłać dzieci na obóz czy kolonie mają możliwość sprawdzenia wiarygodności ich organizatora oraz ewentualne zgłoszenie uwag odpowiedniemu kuratorowi oświaty lub innym służbom, w sytuacji stwierdzenia przez nich nieprawidłowości w organizacji wypoczynku.

Od 1 marca 2010 roku obowiązuje znowelizowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku. Na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl dostępna jest baza zawierająca informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku.

 • Przed wyjazdem dziecka autokarem na ferie lub wycieczkę, sprawdź, kto
  i gdzie organizuje jego wyjazd i pobyt. Dowiedz się czy ktoś ze znajomych nie wysłał na wakacje swojej pociechy korzystając z usług tego samego przewoźnika. ZAPAMIĘTAJ!

NIŻSZA CENA WYNAJĘCIA AUTOKARU NA WYCIECZKĘ NIE POWINNA DECYDOWAĆ O WYBORZE PRZEWOŹNIKA.

Ustal, czy wychowawcy i opiekunowie mają odpowiednie kwalifikacje. Dowiedz się, jaki jest program pobytu i czy jest on zgodny z oczekiwaniami Twoimi i Twojego dziecka.

 • Zgłoś z wyprzedzeniem w jednostce Policji, czas i miejsce wyjazdu zorganizowanych grup, w celu umożliwienia dokonania kontroli kierowcy i stanu technicznego autokaru przed wyjazdem.
 • Jeśli Twoje dziecko nie wyjeżdża na ferie to:
 • zorganizuj dziecku udział w zajęciach w świetlicach szkolnych, półkoloniach czy domach kultury,
 • zadbaj o widoczność dziecka na drodze,  wyposaż dziecko w elementy odblaskowe,
 • przypomnij dziecku, że nie wszystkie miejsca nadają się do zabawy, zabroń dziecku:

– zjeżdżania na sankach, nartach ze wzniesień położnych w pobliżu jezior, stawów
i rzek, a także w pobliżu dróg, ulic, mostów i torów kolejowych,

– wchodzenia i ślizgania się po lodzie naturalnych akwenów wodnych,

– ślizgania się na ulicach,

– rzucania zbitym śniegiem lub śnieżką z kamieniem,

– rzucania śnieżkami w jadące samochody.