Matury 2020 w powiecie pilskim. Do egzaminu dojrzałości przystąpi 970 abiturientów

Edukacja Najnowsze Piła Wydarzenia
POWIAT PILSKI. W tym roku do egzaminów maturalnych w powiecie pilskim przystąpi łącznie 970 uczniów, w tym 692 tegorocznych absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Pilski. Matura 2020 tradycyjnie zacznie się od egzaminu pisemnego z języka polskiego.

W tym roku ze względu na zagrożenie epidemiczne maturzyści przystąpią jedynie do egzaminów pisemnych.

– Ze względu na pandemię koronawirusa maturzyści nietypowo kończyli rok szkolny, podobnie w nieco innych warunkach będą  zdawać egazaminy maturalne. Zostaną one przeprowadzone w kilkudziesięciu salach, by zachowana była odpowiednia odległość, maturzyści będą wyposażeni w maseczki, pomieszczenia będą odkażane. Szkoły pod względem bezpieczeństwa sanitarnego są dobrze przygotowane. Wierzę, że uczniowie dobrze również zdadzą ezgaminy. Powodzenia! – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

Do egzaminów maturalnych przystąpią także uczniowie, którzy nie podchodzili do niego w poprzednich latach, podwyższający wynik lub zdający dodatkowy przedmiot albo poziom poszerzony.
Na terenie Powiatu Pilskiego egzaminy odbędą się 9 szkołach (w tym w 8 w Pile) oraz w CKZiU w Wyrzysku.

Plan najważniejszych egzaminów maturalnych:  
Poniedziałek, 8 czerwca, g. 9.00 – język polski poziom podstawowy, g. 14.00 – poziom rozszerzony.
Wtorek, 9 czerwca, godz.  9.00 – matematyka poziom podstawowy
Środa, 10 czerwca, godz. 9.00 – j. angielski poziom podstawowy, g.14.00 – poziom rozszerzony.
Poniedziałek, 15 czerwca, g. 9.00 – matematyka poziom rozszerzony
Czwartek, 18 czerwca, g. 9.00 – j. niemiecki poziom podstawowy, g. 14 .00 – j. niemiecki poziom rozszerzony.

Środki bezpieczeństwa:
Egzaminy odbędą się w kilkudziesięciu salach, z zachowaniem odległości między stolikami.
Szkołom przekazano 2100 maseczek oraz 60 przyłbic.
Ponadto szkoły posiadają płyny dezynfekujące, rękawice.
Uruchomiono dodatkowe wejścia do szkół, aby maksymalnie rozładować zbiorowiska uczniów.
Kadra pedagogiczna została odpowiednio przeszkolona.

Szczegóły:
W pierwszym dniu do egzaminu z j. polskiego przystąpi łącznie 809 uczniów w 43 salach, z matematyki 903 uczniów w 44 salach a z j. obcych 926 uczniów w 71 salach. W przeprowadzaniu egzaminu zaangażowanych będzie w poszczególnych dniach odpowiednio: 133, 142 i 200 nauczycieli.

Powiat Pilski