Międzypokoleniowa Konferencja (PRO)Senioralna ze społecznością ANS

Edukacja Najnowsze Piła Wydarzenia Zdrowie

W ubiegłym tygodniu pod honorowym patronatem dra hab. Donata Mierzejewskiego, prof. ANS – Rektora Uczelni, odbyła się I Międzypokoleniowa Konferencja (PRO)Senioralna „VIVA ZŁOTOWSKI SENIOR 2022”. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy Uczelni z miastem Złotów.

W Złotowski Dom Kultury otwarcia konferencji dokonał Adam Pulit – burmistrz Złotowa. W imieniu Rektora ANS w Pile uczestników wykładów i prelekcji powitała dr Emilia Lewicka-Kalka. W programie wydarzenia znalazły się zagadnienia związane z profilaktyką chorób wieku starszego, potrzebami zdrowotnymi seniorów, udzielaniem pierwszej pomocy, cyberprzestępczością, wizerunkowymi inspiracjami dla dojrzałych osób, dyskryminacją osób starszych oraz sprawnością umysłu.

W organizację wydarzenia zaangażowani byli pracownicy Katedry Pielęgniarstwa, Katedry Ekonomii, Katedry Kosmetologii oraz Biuro Karier. Studenci z kierunku pielęgniarstwo, dokonywali pomiarów ciśnienia tętniczego, tętna i saturacji oraz uczyli samobadania piersi i jąder, a studentki kosmetologii przeprowadzały diagnozę skóry z uwzględnieniem odpowiedniej pielęgnacji, zabiegi pielęgnacyjne twarzy i zabiegi pielęgnacyjne dłoni.

Uczestnicy złotowskiej konferencji mogli skorzystać z bezpłatnego badania słuchu, uzyskać informacje na temat działań: Fundacji Złotowianka, Komendy Powiatowej Policji w Złotowie, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie, Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna, adresowanych do osób starszych lub ze specjalnymi potrzebami. Ponadto mogli zapoznać się z twórczością artystyczną i rękodziełem złotowskich seniorów.

https://ans.pila.pl/aktualnosci/miedzypokoleniowa-konferencja-prosenioralna-1604.html