Mieszkańcy Zakrzewa mają “Mój Rynek”

Najnowsze Wydarzenia Złotów

ZAKRZEWO. Projekt “Inwestycje  w targowiska  lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” pn. “Budowa targowiska w Zakrzewie” – dobiegł kona.

W ramach tej inwestycji wybudowano budynek socjalno- gospodarczy oraz plac targowy z wiatami.

Całkowity koszt projektu to kwota – 178 363 zł, koszty kwalifikowane 169 004 złotych. Wysokość dofinansowania unijnego – 63,63%.

 (WM)
 Źródło: zakrzewo.org.pl