Miliony od rządu dla samorządów

Chodzież Czarnków Inwestycje Najnowsze Piła Trzcianka Wydarzenia Złotów

794 267 259,59 zł dla woj. wielkopolskiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do samorządów w całej Polsce trafi w sumie 12 mld złotych. Kolejny zastrzyk pieniędzy z budżetu państwa pozwoli zrealizować kolejne ważne lokalne inwestycje.

?To świetna wiadomość dla mieszkańców naszego regionu. Powiat pilski przedstawił bardzo dobre propozycje. Również powiaty PCT i PZL mają powody do zadowolenia. Nasz rząd kieruje do samorządów olbrzymie środki na inwestycje. Przypominam, że we wrześniu do wszystkich samorządów w naszym regionie trafiło kilkadziesiąt milionów złotych. To szansa na realizację ważnych społecznie zadań, a jednocześnie wsparcie dla lokalnych firm, które zazwyczaj takie roboty realizują ? mówi poseł Marcin Porzucek. ?Osobiście czekam na informację, na co środki przeznaczy miasto Piła. Za ponad sześć milionów złotych można np. dokończyć kompleksowy remont ulicy Bydgoskiej ? sugeruje.

Środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymają m.in.

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – 1 200 00o zł – przebudowa drogi wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1346P w miejscowości Prusinowo gm. Lubasz),

Powiat Pilski – 1 500 000 zł – budowa nowego ciągu drogi powiatowej nr 1177P w m. Śmiłowo,

Powiat Pilski – 4 000 000 zł – przebudowa obiektów w Nieżychowie i obiektów towarzyszących wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i społeczne wraz z dostosowaniem budynków pod kątem dostępności w celu dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami,

Gmina Chodzież – 1 000 000 zł – budowa świetlicy w Zacharzynie,

Gmina Margonin – 2 000 000 zł – przygotowanie obiektów ochrony zdrowia i oświaty do zadań związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, poprzez budowę obiektów służących zapewnieniu dystansu społecznego i ich wykorzystywaniu na miejsce czasowej kwarantanny,

Gmina Margonin – 1 000 000 zł – rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową głównej pompowni ścieków i rurociągiem tłocznym w Margoninie,

Powiat Złotowski – 6 000 000 zł – rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie,

Gmina Łobżenica – 1 000 000 zł – przebudowa drogi w miejscowości Dębno, a także utwardzenie powierzchni gruntu w obrębie OSP w miejscowości Łobżenica,

Gmina Miasteczko Krajeńskie – 1 000 000 zł – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i
część Grabówna ? etap II Okaliniec,

Gmina Szydłowo – 500 000 zł – zwodociągowanie wsi Tarnowo i Zabrodzie,

Miasto Złotów – 1 000 000 zł – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Złotowie w ramach projektu ?Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Złotów?,

Gmina Jastrowie – 472 000 zł – termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Sypniewie przy ul. Mickiewicza gm. Jastrowie,

Gmina Lipka -1 300 000 zł – budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie-Kiełpin,

Gmina Tarnówka – 688 701, 45 zł – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ptusza.


Poniżej link z funduszami dla samorządów z Wielkopolski.
https://poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/201203_rfil_wielkopolskie_korekta_podsumowania_kolumny_8.pdf

(Red.)

Fot. M.P.