Minister Nauki z wizytą w ANS w Pile

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Ranga kształcenia praktycznego, wspieranie działań publicznych uczelni zawodowych, planowane zmiany prawne w zakresie szkolnictwa wyższego oraz zwiększenie finansowania na naukę w perspektywie budżetowej – to tylko niektóre tematy poruszone podczas wizyty Ministra Nauki – Dariusza Wieczorka w Akademii Nauk Stosownych im. Stanisława Staszica w Pile.

Minister miał okazję zobaczyć, w jak specjalistycznych i nowoczesnych warunkach kształceni są studenci pilskiej ANS. Zapoznał się z  m.in. Centrum Stymulacji Medycznych, Centrum Symulacji Ratownictwa Medycznego, pracownią entomologii sądowej, pracownią lektoratów, bazą laboratoryjną kierunków technicznych i pracami inżynierskimi studentów oraz ze stanowiskami badawczymi OZE, umiejscowionymi przy farmie fotowoltaicznej Uczelni. Rektor Uczelni dr hab. Donat Mierzejewski, prof. ANS, przedstawił również bazę Katedry Fizjoterapii oraz zmodernizowaną Bibliotekę m.in. z laboratoriami kreatywności i galerią „Na poddaszu”.

Ważnym punktem wizyty było również spotkanie Ministra ze studentami m.in. z Samorządu Studenckiego, którzy mieli okazję porozmawiać o swoich działaniach prowadzonych dla społeczności akademickiej.

Podczas zapoznawania się z działaniami ANS w Pile na rzecz szkolnictwa wyższego w regionie oraz ukazania wartości współpracy Uczelni z instytucjami i firmami w regionie, Ministrowi towarzyszyli także: Prorektorzy – dr Paweł Dahlke, prof. ANS, dr Michał Bania oraz Kanclerz Sylwester Sieradzki.

Fot. Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile