Minuta ciszy dla poległych strażaków z Ukrainy

Chodzież Na sygnale Polityka Ukraina Wydarzenia
20 marca, po zmianie służby, punktualnie o godzinie 8.00 strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Chodzieży przy włączonych sygnałach świetlnych w samochodach ratowniczo – gaśniczych upamiętnili minutą ciszy poległych strażaków z Ukrainy.
W odpowiedzi na apel Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka, strażacy chodziescy oddali hołd bohaterskim ratownikom z Ukrainy, którzy oddali swoje życie podczas służby w tych trudnym i dramatycznym okresie wojny. Polscy strażacy stanowczo sprzeciwiają się rosyjskiej agresji wobec integralności terytorialnej niepodległej i demokratycznej Ukrainy.
Deklarujemy naszą solidarność oraz wsparcie całemu narodowi. Z podziwem i szacunkiem obserwujemy heroiczną walkę ukraińsk ich strażaków i ratowników w walce o życie i zdrowie obywateli. Działania ratownicze prowadzone są często pod ostrzałem kul z karabinów oraz wybuchów bomb haniebnie zrzucanych na ludność cywilną. Niestety, osiemnastu ukraińskich strażaków oddało życie podczas akcji ratowniczo – gaśniczych wypełniając swoje powołanie do niesienia pomocy chroniąc obywateli Ukrainy. Cześć i Chwała Bohaterom!

 

  • nadbryg. Andrzej Bartkowiak
  • Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
  • Opracowanie: mł. bryg. Leszek Naranowicz.
  • Zdjęcia: archiwum JRG.