Misja Grecja – czas podsumowań

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA/GRECJA. Trzynastu strażaków z Piły, podzielonych na dwie tury, uczestniczyło w gaszeniu pożarów lasów w Grecji.

Wielkopolski moduł GFFFV, w ramach Mechanizmu Ochrony Ludności Unii Europejskiej zaalarmowano w piątek 6-go sierpnia. W ciągu kilku godzin przygotowano zespół 6 strażaków i 3 pojazdów z JRG PSP nr 1 w Pile, który wyjechał do punktu koncentracji w Lesznie, a potem do oddalonej o 2500 km Grecji.

Strażacy z Piły, wspólnie z kolegami z Wielkopolski, województwa dolnośląskiego i Komendy Głównej PSP przez dwa tygodnie walczyli z ogniem w ciężkich warunkach atmosferycznych. W związku z trudną sytuacją na terenie Grecji, misja polskich ratowników została przedłużona, a pierwsza ekipa w dniu 23 sierpnia została zastąpiona przez swoich kolegów. Druga tura przez kolejny tydzień pomagała w opanowaniu sytuacji pożarowej, zanim wyruszyła w drogę powrotną. Ostatni strażacy wrócili do macierzystych jednostek 1 września. Po ciężkiej służbie przyszedł czas na wypoczynek, uzupełnienie zużytego sprzętu.

Komendant Powiatowy PSP w Pile st. bryg. Rafał Mrowiński uczestników greckiej wyprawy w dniu 14-go września zaprosił na wspólne spotkanie. Odprawa była okazją do podziękowań za udział w trudnej i niebezpiecznej misji oraz podzielenia się wrażeniami i doświadczeniami zdobytymi poza granicami kraju.

St. kpt. Paweł Kamiński
KP PSP Piła