Młodzi chcą służyć w Wojsku Polskim

kraj Polityka Wydarzenia

Patriotyczne wychowanie jest podstawą naszego bezpieczeństwa, dlatego musimy być silni, musimy pamiętać o tym, że jesteśmy dumni z naszej historii. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Całe dziedzictwo pokoleń mówi o naszej tożsamości i my to dziedzictwo niesiemy w przyszłość. Duma z bycia Polakiem stanowi właśnie fundament naszej przyszłości. (…) Rozbudowując Wojsko Polskie stawiamy fundament, na którym budujemy cały system obronny, system odstraszania ewentualnego agresora – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas wizyty na Podkarpaciu.

Szef MON spotkał się z uczniami klas mundurowych z Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym. Michalicki Zespół Szkół prowadzi najliczniejsze klasy o profilu mundurowym w województwie podkarpackim.

W województwie podkarpackim działa 21 klas w ramach programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych (w których uczy się 482 uczniów) oraz 22 klasy w ramach programu Oddziałów Przygotowania Wojskowego (w których uczy się 517 uczniów).

W Michalickm Zespole Szkół uroczyste ślubowanie złożyli uczniowie klas pierwszych. Ceremonii towarzyszyło odnowienie ślubowania pozostałych roczników. W sumie w uroczystości udział wzięli uczniowie z 9 klas o profilu mundurowym. Zespół Szkół w Miejscu Piastowym od 2017 roku uczestniczy w programie Ministerstwa Obrony Narodowej „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”.

-Poprzez rozbudowę Wojska Polskiego, poprzez rozwój liczebny Wojska Polskiego i wyposażanie w nowoczesny sprzęt tworzymy cały system odstraszania. Odstraszamy ewentualnego agresora, pokazujemy, że nie pozwolimy na to, żeby ktoś nas atakował. Nie pozwolimy na to, żeby ktoś zabierał nam nasze państwo, żeby ktoś mówił nam, co jest właściwe, a co nie jest właściwe. My wiemy, co jest właściwe. To wynika właśnie z dziedzictwa pokoleń naszej tożsamości, z tego, że jesteśmy Polakami. Wiemy, że to jest właściwe, a rozbudowując Wojsko Polskie stawiamy fundament, na którym budujemy cały system obronny, system odstraszania ewentualnego agresora – mówił minister Mariusz Błaszczak podczas uroczystości.

Podczas pobytu na Podkarpaciu minister Błaszczak poinformował o zmianach jakie wnosi nowa ustawa o obronie Ojczyzny. Zakłada ona m. in. że Wojsko Polskie będzie liczniejsze. Celem jest, żeby liczyło 300 tys. żołnierzy – 250 tys. żołnierzy wojsk operacyjnych i 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

-Wprowadzamy nowe formy służby wojskowej, dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, ale także służba rezerwowa, aktywna rezerwa. Chcemy, aby jak najwięcej osób było przeszkolonych, żeby jak najwięcej osób wiedziało, jak się zachować w sytuacji gdyby doszło do kryzysu – powiedział szef MON.

***
Uczniowie klas mundurowych uczestniczą w realizacji jednolitego, kompleksowego i przede wszystkim spójnego z wymogami wojskowymi programu nauczania, którego efektem są realne korzyści płynące zarówno dla społeczeństwa, uczniów jak również szkoły.

  • Absolwenci szkół biorący udział w projekcie mogą liczyć m.in.  na:
    odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;
  • preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
  • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach – dodatkowe punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych;
  • stałe konsultacje (już w toku realizacji projektu) przedstawicieli wojskowych komend uzupełnień w zakresie przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

Wielu młodych ludzi, którzy uczestniczą w projektach MON skierowanych do placówek edukacyjnych wiąże swoją przyszłość ze służbą w Wojsku Polskim. Ustawa o obronie Ojczyzny daje podstawy do zwiększeni liczebności Wojska Polskiego do ok. 300 tys. żołnierzy – 250 tys. żołnierzy zawodowych i 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Łącznie w całej Polsce w klasach wojskowych uczy się  niemal 16 tys. uczniów (w ponad 600 klasach w 204 szkołach).  MON oferuje nie tylko wsparcie merytoryczne, realizowane również w oparciu o „patronackie” jednostki wojskowe, ale również finansowe. Po zakończeniu edukacji chętni absolwenci mogą odbyć skróconą służbę przygotowawczą, a po jej zakończeniu mają możliwość zostania żołnierzem Wojska Polskiego.

Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi trzy programy dla młodzieży planującej związać swoją przyszłość z Wojskiem Polskim: „Cyber. Mil z Klasą”, Oddziały Przygotowania Wojskowego oraz Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe.