Modernizacja oczyszczalni pochłonie 35,5 miliona

Najnowsze Wydarzenia Złotów

ZŁOTÓW.  W mieście rozpoczęla się największa w jego historii inwestycja, czyli uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. 4 grudnia na terenie złotowskiej oczyszczalni ścieków odbyło się oficjalne przekazanie placu budowy przez burmistrza Adama Pulita z udziałem przedstawicieli firmy ATA-TECHNIK z Budzynia.

Modernizacja dotyczyć będzie oczyszczalni ścieków, pięciu przepompowni oraz dużej części sieci wodno-kanalizacyjnej. Dzięki temu zmniejszymy awaryjność naszych instalacji oraz ograniczymy uciążliwości odorowe związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków – mówiła na majowej konferencji prasowej  Edyta Iwańska, prezes MZWiK.

W przypadku rurociągów, to w pierwszej kolejności wymieniane będą te najstarsze, budowane w latach 1912-13, głównie na Starym Mieście. Na te działania Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji uzyskał dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Cena oferty brutto ATA-TECHNIK za modernizację oczyszczalni ścieków wyniosła nieco ponad 35,5 mln zł.

(Red.)
 źródło: zlotow.pl