Mundurowi ?kręcą? bezpieczne wakacje

Najnowsze Złotów

Rozpoczęły się wakacje. Czas wypoczynku i uciechy dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także czas wytchnienia dla rodziców, którzy nie muszą myśleć o obowiązku szkolnym swoich pociech. Najbliższe dwa miesiące to jednak okres wytężonej pracy policjantów. Dzielnicowi, policyjny profilaktyk i służby współpracujące mają za zadanie nadzorować przebieg letniego odprężenia, który ma miejsce na zorganizowanych obozach i koloniach.

3 lipca br. na terenie stanicy harcerskiej zorganizowano specjalne spotkanie, w którym uczestniczyły podmioty realizujące zadania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom obozów harcerskich usytuowanych w Podgajach i Kujankach podczas trwających wakacji.

W ramach Protokołu Uzgodnień “w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotem” z dnia 21 czerwca 2018 roku zawartego pomiędzy Komendantem Głównym Policji, Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej i Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych, a organizacjami harcerskimi przedstawiciele lokalnych służb: policji, straży pożarnej, Komendant Hufca ZHP i kierownicy obozów harcerskiego realizują, zadania polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży wypoczywających na naszym terenie. Zalecania zawarte w ramach protokołu uzgodnień polegają na dokładnym sprawdzeniu obozowiska pod kątem spełniania odpowiednich wymogów, dróg dojazdowych do niego, zabezpieczenie miejsc noclegowych, kąpielisk na których będzie przebywała młodzież. Na spotkaniach uzgodniono także formę oraz sposób komunikacji pomiędzy danymi podmiotami i wymiany wzajemnych informacji, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, w przypadku zaistnienia zagrożenia istotnego dla bezpieczeństwa uczestników zorganizowanych obozów harcerskich.

Jak co roku na terenie powiatu złotowskiego odbędzie się kilka zorganizowanych zgrupowań, w których uczestniczyć będą dzieci i młodzież. Właśnie te miejsca objęli już szczególną ochroną złotowscy policjanci. Już pierwszego dnia kiedy rozpoczęły się przygotowania do przyjęcia uczestników, policjanci i strażacy pojawili się w ośrodkach wypoczynkowych, stanicach i obozach aby przypomnieć ich uczestnikom o zasadach bezpieczeństwa w różnych obszarach funkcjonowania.

Aspirant sztabowy Alicja Fidler policjantka zajmująca się profilaktyką, podczas pobytu w stanicy harcerskiej w Podgajach gm. Okonek przekazała informacje z zakresu prawidłowego zachowania się nad wodą. Kierownictwu obozu zaś dostarczyła materiały wspomagające wiedzę w tym obszarze.

W trakcie wakacji policjanci przeprowadzą jeszcze wiele spotkań i kontroli miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży. Taki nadzór będzie odbywał się wspólnie ze strażakami oraz pracownikami stacji sanitarno ? epidemiologicznej.

Policjanci z całej Polski w tym także z powiatu złotowskiego, odwiedzają kolonie, ośrodki wczasowe i miejsca pobytu dzieci i młodzieży w ramach akcji MSWiA ?Kręci Mnie Bezpieczeństwo… nad wodą ?. Policjanci naszego regionu będą tak ?kręcić? do końca wakacji, a wszystko to po to aby każdy z uczestników takich kolonii wrócił cały i zdrowy do domu.

KPP Złotów