MZK: Od 27 sierpnia nowa oferta przewozowa

Biznes Najnowsze Piła Praca Wydarzenia
Miejski Zakład Komunikacji od dnia 27 sierpnia br. (sobota) wprowadza nową ofertę komunikacyjną.
Celem zmian jest zoptymalizowanie i uproszczenie, dzięki przeprowadzonym badaniom, tras linii autobusowych i nowe rozkłady jazdy, ponadto większa częstotliwość na najważniejszych liniach oraz rytmiczność i regularność kursów różnych linii z poszczególnych osiedli do centrum miasta.
Oferta przewozowa pilskiej komunikacji miejskiej to rezultat analizy wyników przeprowadzonych badań wielkości popytu. Dużą wagę położono na pełną synchronizację rozkładów jazdy w skali całej sieci komunikacyjnej.
Zaprojektowana oferta przewozowa zakłada uproszczenie układu linii, tj. zmniejszenie liczby wariantów tras wykonywanych w ramach każdej z linii; uporządkowanie tras każdej z linii w taki sposób, aby była czytelna dla pasażerów.
Koordynacja rozkładów jazdy na wspólnych ciągach komunikacyjnych zapewnia pełną rytmiczność obsługi pasażerów i możliwość sprawnej przesiadki.
Zgodnie z założeniem firmy Marcin Gromadzki Public Transport Consulting nowa oferta przewozowa jest rozwiązaniem optymalnym, jak na oczekiwane przez pasażerów warunki obsługi komunikacyjnej miasta Piły, gdyż zapewnia realizację najważniejszych postulatów zgłaszanych w stosunku do MZK Piła Sp. z o.o., przy uwzględnieniu obecnego poziomu dofinansowania komunikacji miejskiej ze środków z budżetu miasta.
MZK Piła