Na 3 dni zamkną przejazd na Leszkowie

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Firma PORR S.A. jako Lider konsorcjum Wykonawcy inwestycji pod nazwą ?Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny PoD- Chodzież-Piła Główna? na podstawie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu informuje o zamknięciu przejazdu kolejowego na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1161P, ul. Młodych w m. Piła w km 91+435. linii kolejowej nr 354 w dniach od 02.08.2019r od godz. 7:00 do dnia 05.08.2019 do godz. 24:00.

Zamknięcie związane jest z wymianą nawierzchni torowej. Wykonawca przed zamknięciem przejazdu umieści przy przejeździe tablice informujące o terminie zamknięcia.

(Red.)

 UM Piła