Zalew Koszycki – kolejne wstydliwe miejsce w Pile. Staną tam pojemniki na śmieci?

Interwencje Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Na parkingu przy Zalewie Koszyckim powinny być pojemniki na śmieci? To nie ulega wątpliwości. Artur Łazowy, prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA, stosowny wniosek w tej sprawie przedłożył już władzom miasta. I właściwie nic nie wskórał…

Dlaczego właśnie w tym miejscu powinny się znaleźć pojemniki na odpady?

?Jest to duży teren, na którym zatrzymuje się wielu kierowców (często na noc) i turystów oraz w części także mieszkańcy Piły. Oczywiście możemy odwołać się do kultury osobistej i namawiać do niepozostawiania po sobie odpadów, ale jednak rzeczywistość jest inna i to od kilku lat. Dlatego proszę rozważyć ucywilizowanie tego miejsca, wyposażenie w pojemniki, toaletę (gdyż miejsce jest traktowane jako toaleta i ścieżki są pełne fekaliów) i oznakowanie tablicami edukacyjnymi. To chyba nie są duże pieniądze, a pozwolą zachować teren w porządku – uzasadnia swoją prośbę A. Łazowy.

Odpowiedź prezydenta Piły w sprawie prośby o ustawienie pojemników na odpady, najlepiej do selektywnej zbiórki na parkingu przy Zalewie Koszyckim w Pile, przy wejściu do Rezerwatu Przyrody Kuźnik.

Szef EFFATY proponuje również, by w ramach edukacji społecznej oraz nagłośnieniu potrzeby wspólnego dbania o środowisko naturalne, zorganizować z mieszkańcami Piły wspólne sprzątanie, podczas którego można by zamontować również tablice informujące o uszanowaniu miejsca szczególnie ważnego przyrodniczo.

***

Do tych zdjęć nie potrzeba komentarza…

(Red.)
Fot. Artur łazowy