Największy w kraju Zintegrowany Punkt Alarmowo Dyspozycyjny otwarto w Wałczu

Najnowsze Wałcz Wydarzenia

WAŁCZ. 24 maja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu uroczyście otwarto pierwszy w województwie zachodniopomorskim Zintegrowany Punkt Alarmowo Dyspozycyjny. 

ZPAD  to jeden z najważniejszych elementów ochrony przeciwpożarowej lasu. W punkcie takim w okresie od marca do października pełni dyżur dwóch obserwatorów, którzy śledzą obraz lasu z 6 kamer wysokiej rozdzielczości. Po wykryciu dymu, za pomocą specjalnego oprogramowania lokalizują miejsce pożaru. Nad bezpieczeństwem powiatu codziennie będzie czuwał Dyżurny Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej oraz dwóch pracowników Lasów Państwowych. Integracja służb ochrony przeciwpożarowej Lasów Państwowych ze stanowiskami Państwowej Straży Pożarnej skraca do minimum czas przepływu informacji, pozwala strażakom na ?własne oczy? ocenić rozwój pożaru, a obrazy z kamer bardzo często wykorzystywane są do wykrywania i oceny zagrożeń występujących nie tylko w lasach, lecz także poza nimi – na polach, łąkach i w zabudowaniach ludzkich. Dzięki tej integracji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

Zintegrowany Punkt Alarmowo Dyspozycyjny został uruchomiony dzięki współpracy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu. Obecnie jest to największy ZPAD w Polsce.

Przecięcia wstęgi dokonali Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Marek Popławski, Wicestarosta Powiatu Wałeckiego Jolanta Wegner, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile Damian Szcześniak, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu kpt. mgr inż. Maciej Mleczarek. W uroczystości otwarcia uczestniczyli również nadleśniczowie monitorowanych obszarów leśnych, przedstawiciele władz samorządowych oraz ksiądz prałat Antoni Badura, który dokonał ceremonii poświęcenia Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego.

 KP PSP WAŁCZ