Narodowy Program Wsparcia Uczniów po Pandemii

Chodzież Czarnków Najnowsze Piła Regiony Trzcianka Wydarzenia Złotów

Wszyscy doskonale wiemy, że niedawno zakończony rok szkolny był dla wielu bardzo trudny.  Dla nauczycieli, rodziców, a w szczególności dla uczniów to praktycznie rok nauki zdalnej, która niejednokrotnie przysparzała wielu kłopotów. Braki sprzętowe i problemy z zasięgiem łącza internetowego to jedne z najczęstszych problemów. Jednak najpoważniejszym w skutkach problemem jest   pogorszenie się kondycji psychicznej i fizycznej uczniów.

Poseł Marta Kubiak

W związku z tym Ministerstwo Edukacji i Nauki podjęło działania, które mają na celu pomóc uczniom po długotrwałym okresie nauki zdalnej. 7 lipca odbyła się konferencja prasowa Ministra Przemysława Czarnka dotycząca Narodowego Programu Wsparcia Uczniów po Pandemii. W jego skład wchodzą 4 programy, które związane są ze zdrowiem, kondycją fizyczną, wsparciem psychologiczno-pedagogicznym jak również pomocą w opanowaniu i utrwaleniu materiału. Na realizację programu Ministerstwo przeznaczy ok. 244 mln zł. Programy te mają charakter kompleksowy i dotyczą różnych aspektów rozwoju dzieci oraz młodzieży.

Programy MEiN to:

  1. ?WF z AWF ? Aktywny powrót uczniów do szkoły? ? przywrócenie i podniesienie poziomu sprawności fizycznej uczniów po długim czasie nauki zdalnej
  2. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów i nauczycieli
  3. Pomoc w uzupełnieniu wiedzy ? dodatkowe zajęcia wspomagające
  4. Dobrze widzieć ? program profilaktyki krótkowzroczności

Głównym celem programu ?WF z AWF? jest monitoring i poprawa kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do nauki stacjonarnej. Realizacja programu obejmie dwa etapy. I etap to ?Szkolenia dla nauczycieli?, który obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej ze wszystkich województw. Szkolenia bazować będą na najnowszych osiągnięciach naukowych i wdrożeniowych, opracowanych przez specjalistów z Akademii Wychowania Fizycznego. Dodam, że do programu zgłosiło się już ponad 46 tys. nauczycieli. II etap to ?Sport Kluby?, który ma na celu poprawę kondycji fizycznej dzieci i młodzieży poprzez udział w dodatkowych i bezpłatnych zajęciach sportowych. Zajęcia te będą punktem wyjścia do przeprowadzenia badań naukowych określających stan kondycji fizycznej uczniów po tak długiej izolacji spowodowanej pandemia Covid- 19. Wyniki testów sprawnościowych i badania ilościowe posłużą do opracowania raportu naukowego o kondycji fizycznej dzieci i młodzieży. Nauczyciele, którzy ukończyli szkolenie w I etapie i uzyskali certyfikat będą mogli aplikować o środki na prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach II etapu. Koszt programu to 42 mln zł.

W czasie zdalnej edukacji pogorszeniu uległa także kondycja psychiczna dzieci i młodzieży. MEiN we współpracy z naukowcami z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz przedstawicielami Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie realizować będzie pilotażowy Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. W I etapie tego projektu współpracujący naukowcy przeprowadzą badania diagnostyczne uczniów jak i nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów oraz rodziców. II etap projektu ma charakter praktyczny, którego celem jest zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, wychowankom MOS i MOW, nauczycielem, rodzicom. Na podstawie wyników badań przeprowadzonych w I etapie specjaliści z dziedziny psychologii przygotują materiały i szkolenia, które pomogą nauczycielom i pedagogom szkolnym wspierać uczniów. Koszt programu to 15 mln zł.

Kolejnym programem jest ?Pomoc w uzupełnianiu wiedzy- dodatkowe zajęcia wspomagające?. Jego głównym celem jest utrwalenie wiadomości i umiejętności z zakresu kształcenia. Zajęcia odbywać się będą w szkole w formie stacjonarnej i przeznaczone będą dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych, oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Decyzję z jakich przedmiotów przeprowadzone zostaną zajęcia MEiN pozostawiło w gestii dyrektorów szkół. Na realizacje tego projektu Ministerstwo przeznaczyło 187 mln zł, które pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021.

Ostatni program jest odpowiedzią na dość poważny problem jakim jest krótkowzroczność. Niewątpliwie długie godziny spędzone przed monitorami na zdalnych lekcjach znacząco go nasiliły. Dlatego Minister Edukacji i Nauki wspólnie z Ministrem Zdrowia ogłosili program profilaktyki krótkowzroczności u uczniów z edukacji wczesnoszkolnej. Badania przesiewowe zrealizują eksperci z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Badania obejmą dzieci z klas I-III z lubelskich szkół- 300 uczniów z Lublina, 300 uczniów z gminy miejskiej oraz 300 uczniów z gminy wiejskiej. Badania przejdzie także 60 nauczycieli i 450 rodziców dzieci biorących udział w programie. Projekt zostanie zrealizowany w IV kwartale bieżącego roku, a jego koszt wyniesie 1,1 mln zł.

Narodowy Program Wsparcia Uczniów po Pandemii to przede wszystkim wyjście naprzeciw problemom, które spowodowała długa izolacja. Program cieszy się dużym zainteresowaniem co widać w ilości samorządów, które wystąpiły o środki na zajęcia wspomagające. Jestem przekonana, że po powrocie z wakacji do szkolnych ławek wszyscy zainteresowani uczniowie otrzymają odpowiednie wsparcie.

Materiał prasowy