Naukę zacząć czas?

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. W poniedziałkowy poranek 3 września na ulicach Piły można było spotkać odświętnie ubranych młodych ludzi, którzy spieszyli się do swoich szkół, żeby spotkać po wakacjach kolegów i koleżanki a także rozpocząć nowy etap szkolnej kariery. Blisko 200 z nich – reprezentantów wszystkich szkół – witało nowy rok szkolny na uroczystej inauguracji roku szkolnego 2018/2019 z udziałem Prezydenta Piotra Głowskiego.

Uważam, że ten czas to kumulacja tego, co przeżywaliście w wakacje ? przekonywał uczniów Prezydent – Możecie się uczyć, poznawać świat, który daje Wam możliwość pełnego życia, nie zawsze w historii tak było ? mówił, nawiązując do trudnych wojennych doświadczeń Polski, którym poświęcono pierwszą część uroczystości.

3 września w pilskich szkołach publicznych naukę rozpoczęło dokładnie 6359 uczniów, z których 692 debiutuje w tej roli. 720 uczniów otworzy kolejny etap edukacji w przywróconej klasie ósmej, a 699 ? w klasie trzeciej gimnazjalnej ? to ostatni rocznik gimnazjalistów. Gminne przedszkola zapewnią w tym roku opiekę 2082 podopiecznych.

Największe zmiany po wakacjach zauważą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 przy ulicy Kujawskiej, która po termomodernizacji, na którą przeznaczono 1.900.000 zł, zyskała całkowicie nową elewację, oraz uczęszczający do Szkoły Podstawowej nr 6 (osiedle Górne), gdzie kończy się budowa nowej hali i zmienia się otoczenie kosztem blisko 10.000.000 zł. Na nową halę mogą już wyczekiwać nauczyciele i podopieczni Szkoły Podstawowej nr 7 ? jest już złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Różnego rodzaju inwestycje są prowadzone w wielu innych placówkach.

Ogółem w pilską oświatę w ciągu ostatnich ośmiu lat zainwestowano blisko 28.000.000 zł, z których największe kwoty przeznaczono w budowę nowych hal sportowych (SP5, SP6) i nowych boisk (SP11, SP5, SP7). Więcej niż trzecią część wszystkich nakładów przeznaczono na ważne remonty i przebudowy budynków i urządzeń sportowych.

UM PIŁA