Nawet na zielonym popatrz w obie strony- spacer z drogówką

Najnowsze Wałcz Wydarzenia
WAŁCZ.  Policjanci z wałeckiej drogówki w trakcie służby zostali zaproszeni przez przedszkolaków na spacer… 
W edukacyjnym spacerze z wałecką drogówką wzięły udział przedszkolaki z ?Bajki?, które niebawem ruszą do szkoły. Dlatego ważnym zadaniem policjantów i wszystkich dorosłych jest nauczenie ich zasad bezpieczeństwa.
Mundurowi w trakcie spotkania na drodze przypominali najmłodszym podstawowe zasady prawidłowego poruszania się po drogach ze szczególnym uwzględnieniem przechodzenia przez jezdnię. St. sierż. Magdalena Malinowska i st. sierż. Patryk Ciszewski przypominali, żeby  przez jezdnię przechodzić tylko w miejscu do tego wyznaczonym. Policjanci ostrzegali także dzieci, aby nie bawiły się przy jezdni i nigdy przez nią nie przebiegały.
-Warto też założyć odblaski, by już z daleka być widocznym– mówili.
Pod czujnym okiem policjantów przedszkolaki kolejno przechodziły przez jezdnię, pamiętając o zasadzie ?Nawet na zielonym popatrz w obie strony?. Nauka bezpiecznych zasad na drodze odbyła się na ulicy Tysiąclecia, na oznakowanym przejściu dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Przedszkolaki zapoznawały się także ze znakami drogowymi znajdującymi się nieopodal przejścia.
Na koniec st. sierż. Magdalena Malinowska mówiła dzieciom o hierarchii ważności, osoby kierującej ruchem, w której policjant zajmuje najwyższą pozycję. Policjantka zaprezentowała sposób wydawania poleceń i sygnałów do kierowania ruchem na skrzyżowaniu.
Wszystkie dzieci uczestniczące w edukacyjnym spacerze otrzymały od policjantów przypinki z maskotką policji wałeckiej ?Sierżantem Bródką?. Niespodzianka trafiła do przedszkolaków dzięki współpracy policjantów z Miejską i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wałczu.
Asp. Beata Budzyń