Nie wyrzucaj powietrza!

Najnowsze Piła Środowisko Wydarzenia
Altvater Pila, spółka z grupy ENERIS, we współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi zachęca do zgniatania butelek plastikowych i kartonów. To bardzo prosty sposób na zwiększenie estetyki altan śmietnikowych i wyraz dbałości o środowisko naturalne.
Przepełnione pojemniki na plastik i papier to niestety nadal częsty widok. W zdecydowanej większości przypadków za taki stan rzeczy odpowiadamy sami, nie zgniatając odpadów. A zgniatanie to nawet 80 procent więcej miejsca!
Dostawianie pojemników nie jest rozwiązaniem. Dodatkowe kontenery zostaną równie szybko zapełnione. Wystarczy kilka niezgniecionych kartonów. Mniejsza objętość odpadów w pojemnikach to rzadsze kursy śmieciarek, niższa emisja CO2 oraz lepsza jakość surowca, co ma ogromne znaczenie szczególnie w przypadku papieru.
– Przepełnionego pojemnika nie da się zamknąć. Papier moknie, butwieje, przez co nie nadaje się do recyklingu – wyjaśnia dyrektor generalny Altvater Piła Tomasz Bielański. – Warto wiedzieć, że recykling tony papieru pozwala zmniejszyć zużycie wody o około 60 procent i energii elektrycznej o aż 75 proc. Tonę papieru można wyprodukować albo z ok. 1,1 tony makulatury, albo wycinając 17 drzew. Dla mnie wybór jest jasny. Aby zmienić nawyki mieszkańców Piły, we współpracy z pilskimi spółdzielniami mieszkaniowymi Altvater przygotował plakaty na altany śmietnikowe oraz naklejki na pojemniki.
– Akcja jest bardzo potrzebna, dlatego chętnie weźmiemy w niej udział – zapewnia prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile Dorota Banaś. – Edukacji na temat segregacji i prawidłowego postępowania z odpadami nigdy dość.
# # #
ENERIS to ogólnopolska firma działająca w obszarze ochrony środowiska specjalizująca się w budowie oraz eksploatacji infrastruktury z zakresu gospodarki odpadowej, wodno- ściekowej oraz nowoczesnej energetyki. Naszym głównym celem jest redukcja poziomu zanieczyszczenia otaczającego nas środowiska – powietrza, wody i ziemi. Angażujemy się i posiadamy potencjał do budowy i finansowania efektywnych i innowacyjnych rozwiązań dedykowanych dla indywidulanych potrzeb gmin i przemysłu. Podstawą jest konsolidacja rozproszonych do tej pory zasobów i środków służących ochronie środowiska.
W 2015 roku w skład Grupy ENERIS weszła spółka ENERIS Surowce S.A., która jest kontynuatorem działalności Veolia Usługi dla Środowiska, jednej z największych w Polsce firm działających w sektorze gospodarki odpadami oraz większościowym udziałowcem
m.in. Altvater Piła. Następnie do Grupy dołączyły firmy: ENERIS Recupyl – lider recyklingu baterii i akumulatorów oraz ENERIS Proeco – zarządca Instalacji Termicznego Odzysku Odpadów Niebezpiecznych w Bydgoszczy. Więcej na: www.eneris.pl

Zuzanna Błaszczyk-Koniecko

Specjalista ds. Komunikacji i Wizerunku

Altvater Piła Sp. z o.o.