Nie żyje Rektor PWSZ w Pile Kazimierz Pająk

Chodzież Czarnków Najnowsze Piła Trzcianka Wałcz Wydarzenia Złotów
   PIŁA. Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. zw. dra hab. Kazimierza Pająka, dra h.c. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Staszica w Pile kadencji 2001-2005 i 2005-2009, współtwórcy Uczelni.
   Przedwczesne odejście prof. Kazimierza Pająka, wizjonera i inicjatora rozwoju Uczelni, wspaniałego Wykładowcy
oddanego działalności naukowej i dydaktycznej, niezwykle szanowanego przez studentów oraz współpracowników,
jest ogromną stratą dla całej społeczności akademickiej.
   Z wielkim żalem pochylamy się w tych dniach nad wspomnieniami o Profesorze. Zaszczytem była dla nas możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć, tworzenia akademickiego wymiaru naszego miasta, inwestycji w naukę oraz wykształcenie wielu studenckich pokoleń specjalistów naszego regionu.
   Profesor pozostanie na zawsze w naszej pamięci, jako Człowiek, którego wielkość poznaliśmy po tworzonych dziełach. Rodzinie oraz Najbliższym Profesora, pragniemy przekazać głębokie wyrazy współczucia.
   Prof. dr hab. Kazimierz Pająk, dr h.c ? był Rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile kadencji 2001-2005 i 2005-2009; Wykładowcą Katedry Ekonomii Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, Kierownikiem Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
   Dzięki zaangażowaniu prof. Kazimierza Pająka w działania na rzecz pilskiej Uczelni, udało się zrealizować inwestycje o wartości 24 mln zł, czego rezultatem było powstanie nowoczesnego campusu akademickiego przy ul. Podchorążych. W czasie, kiedy pełnił funkcję Rektora PWSZ w Pile, znacznie powiększyła się ilość kierunków i specjalności studiów, powstało m.in. Centrum Zaawansowanych Technologii Elektroniczno-Informatycznych, nowa hala sportowa i najnowocześniejsza Biblioteka w regionie.
   Profesor należał do grona uczonych, łączących z sukcesem pracę naukową i dydaktyczną z aktywnym udziałem w zbliżaniu nauki do gospodarki. Był wybitnym przedstawicielem nauki o administracji publicznej i samorządzie terytorialnym, autorem książek, opracowań naukowych, ekspertyz, członkiem zespołów eksperckich, organizatorem i prelegentem konferencji branżowych w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz samorządu terytorialnego. Był także Członkiem Rady Programowej Fundacji ?Prawo Europejskie?, Członkiem Rady Naukowej Katedry Systemów Politycznych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych PAN oraz Honorowym Obywatelem Miasta Piły.
   Działalność Profesora na rzecz środowiska ekonomistów polskich, środowisk lokalnych i regionalnych, była wysoko oceniana przez wiele gremiów. Instytucjonalnym wyrazem uznania osiągnięć Profesora było m.in. odznaczenie przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski; przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku. Profesor nagrodzony został również zaszczytnym tytułem akademickim Doctor Honoris Causa, przyznanym przez Uniwersytet Finansowy w Kijowie.
   Prof. zw. dr hab. Kazimierz Pająk, dr h.c. pozostanie w naszej pamięci jak inicjator, organizator i gospodarz przedsięwzięć budujących znaczenie wyższego szkolnictwa zawodowego w północnej Wielkopolsce, ale przede wszystkim, jako wspaniały Wykładowca, Człowiek oddany nauce i Przyjaciel, którego będzie bardzo brakowało w akademickiej rodzinie Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile.
 PUSS Piła (fb)