Nie żyje Tadeusz Dąbrowski

Najnowsze Piła Wydarzenia

MIASTECZKO KRAJEŃSKIE. Wczoraj zmarł Tadeusz Dąbrowski, były długoletni wójt gminy Miasteczko Krajeńskie.

Tadeusz Dąbrowski urodził się 14 lutego 1950 roku w Szamocinie. Dzieciństwo i młodość spędził w Grabównie, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej, a następnie do Technikum Rolniczego w Brzostowie. W 1974 roku ukończył z wyróżnieniem studia wyższe na Akademii Rolniczej w Warszawie, w 1985 roku podyplomowe studium prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Swoją drogę zawodową rozpoczął w 1974 roku w Państwowym Ośrodku Hodowli Zarodowej w Dobrzyniewie – najpierw jako stażysta, później zastępca kierownika i kierownik gospodarstwa Mrozowo. Był także kierownikiem gospodarstw w Ferdynandowie i Dębnie, wreszcie zastępcą dyrektora Stadniny Koni Dobrzyniewo. W międzyczasie pracował jako nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych w Brzostowie.

6 lutego 1991 roku został wójtem gminy Białośliwie, a 29 lutego 1992 roku – po podziale gminy – wójtem gminy Miasteczko Krajeńskie. Przez krótki czas był jednocześnie włodarzem obu gmin.

W ciągu swego zawodowego życia Tadeusz Dąbrowski pełnił szereg funkcji społecznych, m.in. w latach 2000-2015 był przewodniczącym Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich (w uznaniu jego zasług uhonorowano go mianem Honorowego Członka SGiPN), prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Miasteczku Krajeńskim i prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pile. Do końca życia był członkiem OSP w Grabównie. Za swoją strażacką działalność został odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

(Red.)

Fot. (fp)/ Stowarzyszenie GiPN