Nie żyje Tomasz Kubiak

Najnowsze Trzcianka Wydarzenia

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci pana Tomasza Kubiaka ? wieloletniego dyrektora Szkoły Podstawowej w Przyłękach oraz nauczyciela.

Śp. Tomasz Kubiak rozpoczął swoją pracę w Szkole Podstawowej w Przyłękach jako nauczyciel 1 września 1988 r. Następnie w latach 1996-2014 pełnił funkcję dyrektora szkoły. Od 1 września 2014 roku pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance.

Wyrazy współczucia rodzinie, krewnym, znajomym i przyjaciołom składają: burmistrz Trzcianki Krzysztof W. Jaworski, przewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki Adrian Hałuszka, radni Rady Miejskiej Trzcianki oraz pracownicy Urzędu Miejskiego Trzcianki.

Miasto i Gmina Trzcianka