Niech droga do szkoły będzie bezpieczna

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Początek września jest okresem, w którym możemy spodziewać się zwiększonego ruchu kołowego i pieszego w rejonie placówek oświatowo-wychowawczych. Policjanci prowadzą działania „Bezpieczna droga do szkoły”, których celem jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym szczególnie w rejonie dróg prowadzących do szkół.

Policjanci pilskiej drogówki przeprowadzili lustrację dróg w rejonie placówek oświatowych. Zwrócili oni uwagę na prawidłowość oznakowania i stan urządzeń ostrzegawczo- zabezpieczających szczególnie w rejonach przejść dla pieszych. Wszystko to w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych, którzy rozpoczynają zajęcia w szkolnych ławkach.

Podczas prowadzonych ogólnopolskich działań „Bezpieczna droga do szkoły” mundurowi prowadzą także wzmożone kontrole i patrole w rejonie szkół podstawowych. Policjanci zwrócą uwagę czy pojazdy zatrzymujące się przy szkołach nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia, a także na sposób przewożenia dzieci. Akcja ta skierowana jest zarówno do uczniów jak i wszystkich dorosłych, w szczególności do rodziców i nauczycieli, ponieważ to właśnie oni odgrywają najważniejszą rolę w edukacji i kształtowaniu zachowań najmłodszych.

Rodzicu, opiekunie:

  • dziecko naśladuje Twoje zachowania, daj więc dobry przykład,
  • zadbaj o to, by dziecko na drodze było widoczne dla kierujących pojazdami,
  • ucz i przypominaj zasady prawidłowego poruszania się po drodze.

Kierowco:

  • w samochodzie przewoź dziecko zgodnie z przepisami,
  • wysadzaj dziecko z samochodu od strony chodnika lub pobocza,
  • zachowaj ostrożność w pobliżu szkół, a szczególnie przed przejściem dla pieszych.

Nauczycielu:

  • pokaż dzieciom bezpieczny świat, także w sferze ruchu drogowego,
  • ucz dzieci świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Niech droga do szkoły będzie bezpieczna przez cały rok!

KGP/MS