Noc Zawodowców 2021 Edycja 4.0 „Hybrydowo – zawodowo”

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile serdecznie zaprasza uczniów klas VIII szkół podstawowych subregionu pilskiego, wraz z rodzicami i nauczycielami, do udziału w wydarzeniu pod nazwą NOC ZAWODOWCÓW 2021 edycja 4.0 pt. „Hybrydowo – zawodowo”. Data: 1 października 2021 r. (w godzinach od 17:00 do 20:00) Miejsce: Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży z siedzibą przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2. Edycja pod hasłem: Hybrydowo – zawodowo Połączymy w tym wydarzeniu real i online oraz środowisko edukacyjne z biznesowym. Patronat honorowy nad wydarzeniem obejmie Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak. Intencją przedsięwzięcia jest upowszechnianie kształcenia zawodowego i dualnego wśród młodzieży, promocja lokalnego rynku pracy oraz poszerzanie wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego. W programie między innymi: 1. ZAWODOWA SCENA , czyli promowanie zawodowstwa, rozbudzanie postaw przedsiębiorczych, przybliżanie lokalnego rynku pracy, przykłady firm i osób z pasją jako prezentacje sukcesu zawodowego, w formie:  spotkań i rozmów z przedsiębiorcami  pokazów zawodów  występów uczniów 2. ZABAWY ZAWODOZNAWCZE dla uczniów z atrakcyjnymi upominkami , np.:  „ZAWODOWA GRA PLANSZOWA” – rozgrywki zespołów dwuosobowych, reprezentacji szkolnych;  „ZAWODOWY QUIZ” – rozgrywki indywidualne w Kahoot! 3. WARSZTATY ZAWODOWE , czyli prezentacje zawodów, kierunków kształcenia branżowego i technicznego prowadzone przez: Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży, Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży, Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, Cech Rzemiosł Różnych w Chodzieży, z podziałem na:  „Wskazane prezentacje zawodów” oraz „Rzemieślniczy system kształcenia dualnego” – dla zorganizowanych grup uczniów,  „Biorę kurs na… prezentacje zawodów” – w ramach swobodnego poznawania zawodów przez uczniów. 4. ZAWODOWCY POSZUKIWANI – emisja serii filmów o zawodach wraz z ofertą szkół kształcących technicznie i branżowo w subregionie pilskim. 5. DORADZTWO ZAWODOWE I PSYCHOLOGICZNE – przez całe wydarzenie będą dostępni doradcy zawodowi, również on-line, którzy służą pomocą uczniom w określaniu potencjału podczas planowania rozwoju edukacyjnego i zawodowego. Ponadto będzie możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego oferowanego przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Chodzieży. 6. ŚCIANKA MEDIALNA – dodatkowa atrakcja – zdjęcia z Hipolitem i atrybutami zawodów.​

CWRKDiZ

7. POKAZ „ŚWIATŁO I DŹWIĘK” – na zakończenie CWRKDiZ w Pile planuje niespodziankę dla wszystkich uczestników eventu, spektakl realizowany przez firmę Visual Sensation. 8. Ponadto planujemy w Kinie za Rogiem w Trzciance (kinie społecznościowym) seans filmowy dla uczniów klas VIII szkół podstawowych w obszarze edukacyjno – zawodowym. 9. Wydarzenie będzie streamingowane na kanale YouTube oraz Facebook CWRKDiZ w Pile.