Nowe GBA w Pile

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. W sobotę, 15-go stycznia o godz 0:30 do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 2 w Pile przyjechał długo oczekiwany samochód GBART 3/2,4.

Zabudowę na podwoziu Renault wykonała firma Moto Truck mieszcząca się w Kielcach. Nowy pojazd zastąpi eksploatowany od roku 2002 samochód ratowniczo-gaśniczy GLBARt 1,3/16  na podwoziu Star.
GBART Renault to pojazd nowej generacji, o wysokich parametrach technicznych, który będzie wykorzystywany w główniej mierze do gaszenia pożarów jak również do likwidacji miejscowych zagrożeń. Samochód ten posiada zbiornik wody o pojemności 3 tys. litrów wody, autopompę o wydajności 2400 l/min, napęd 4×4. Wyposażony jest w sprzęt łączności radiowej, agregat prądotwórczy, specjalistyczny maszt oświetleniowy LED, wyciągarkę elektryczną, linię szybkiego natarcia o dł. 60m, działko wodno-pianowe, a dzięki parametrom techniczno użytkowym pojazdu istnieje możliwość transportowania specjalistycznego sprzętu ratowniczego niezbędnego podczas działań gaśniczych i ratowniczych.
Nowo pozyskany samochód zapewni profesjonalną obsługę zdarzeń wymagających interwencji ratowniczych oraz w sposób wymierny zwiększy poziom bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pilskiego.
Zakup pojazdu został sfinansowany dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Mł. bryg. Michał Warykasz

Fot. JRG PSP nr 2 w Pile