Nowe urządzenia na miejskich placach zabaw

Edukacja Inwestycje Najnowsze Piła

W kolejnych pięciu lokalizacjach w miejsce wyeksploatowanych urządzeń zabawowych na zlecenie Zarządu Dróg i Zieleni zainstalowane zostały nowe, kolorowe i nowoczesne. Koszt i dostarczenia  urządzeń wyniósł 121 834 zł.

Wymiana zabawek odbyła się na placach zabaw przy ulicach: Sokolej (Motylewo), Makuszyńskiego (Górne), Wieniawskiego (Podlasie), Sikorskiego (Śródmieście) i na placu Jagiełły (Jadwiżyn).

Kolejne lokalizacje, w których niebawem pojawią się nowe urządzenia to Skwer Zdzisława Nowickiego (Zamość) i Bulwary Europejskie (Zamość).

Więcej zdjęć zamontowanych urządzeń tutaj: nowe elementy zabawowe

https://www.pila.pl/aktualnosci/68bfc19e675935e3d70103562c58c3e5.html