Nowi komendanci PSP w Wałczu

Najnowsze Wałcz Wydarzenia

WAŁCZ. Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Jarosław Tomczyk, powołał z dniem 28 października 2020 r. na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu mł. bryg. mgr inż. Dariusza Lubianiec oraz na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu mł. kpt. mgr Marcina Kulczyka.

Mł. bryg. mgr inż. Dariusz Lubianiec związany jest z Komendą Powiatową PSP w Wałczu od 1994 r. Podczas swojej długoletniej służby zajmował szereg stanowisk związanych z działaniami ratowniczymi, sprawami operacyjnymi, w tym naczelnika wydziału operacyjno – szkoleniowego, aż do Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu w 2009 r., które piastował do dnia powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu.

 Mł. kpt. mgr Marcin Kulczyk służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Wałczu pełni od 2006 r. W okresie tym zajmował stanowiska związane z działaniami ratowniczymi, sprawami administracyjnymi aż do starszego specjalisty do spraw kontrolno ? rozpoznawczych, które piastował do dnia powołania na stanowisko Zastępcy Komendanta PSP w Wałczu.

(Red.)

Źródło: KP PSP Wałcz