Noworoczna konferencja burmistrza Trzcianki

Najnowsze Trzcianka Wydarzenia
TRZCIANKA. W piątek, 14 stycznia 2022 r., w trzcianeckim ratuszu odbyła się noworoczna konferencja pasowa Krzysztofa W. Jaworskiego burmistrza Trzcianki, na którą zaproszone zostały lokalne media.
Spotkanie rozpoczęło się od podania zarówno pozytywnych, jak i negatywnych danych liczbowych podsumowujących rok miniony 2021. Dramatyczny wzrost liczby zgonów mieszkańców gminy do 366 mieszkańców w 2021 roku, to aż o 60 procent więcej w porównaniu z rokiem 2019. Liczba zgonów przewyższyła nawet liczbę 213 dzieci urodzonych w Trzciance w minionym roku. Do mało
optymistycznych informacji należały również te dotyczące podwyżek cen prądu i gazu.
Do pozytywnych danych liczbowych burmistrz zaliczył wzrost stawki za odbiór opadów jedynie o symboliczny 1 procent. Na tą minimalną podwyżkę miały wpływ coraz lepsza segregacja odpadów mieszkańców Trzcianki oraz wyjątkowo wysoka ściągalność opłat na poziomie 98,5 procent.
Najwięcej czasu jednak burmistrz poświęcił pozytywnym wydarzeniom.
Plany inwestycyjne na rok 2022 oraz projekty związane z pozyskaniem środków zewnętrznych są szansą dla Trzcianki.
Miedzy innymi budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, uzbrojenie terenów w strefie inwestycyjnej Trzcianka Południe oraz budowa dwóch bloków komunalnych dla 48 rodzin, to priorytety na ten rok.
Burmistrz wspomniał również o największym sukcesie w minionym roku, jakim było przyznanie pierwszego miejsca dla Biblioteki Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance w Ogólnopolskim Rankingu Bibliotek organizowanym przez Instytut Książki i dziennik „Rzeczpospolita”.
Na zakończenie spotkania dziennikarze zadali Krzysztofowi W. Jaworskiemu nurtujące ich pytania m. in. na temat danych dotyczących bieżącej sytuacji epidemicznej w Trzciance, szczepień w gminie, czy planów związanych z dworcem PKP, a u tworzenie centrum przesiadkowego oraz remont istniejącej infrastruktury kolejowej w ostatnim czasie są gorącym tematem w Trzciance.
UM Trzcianka