Nowy most na DK10 w Pile – przetarg ogłoszony

Inwestycje Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Będzie nowy most na Gwdzie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu ogłosiła już przetarg na realizację tej inwestycji. Powstanie ona na pilskiej obwodnicy, w ciągu DK10, niedaleko miejsca, gdzie znajdował się Bar Bieszczadzki.

Firmy zainteresowane tym tematem mają czas na złożenie ofert do 26 marca.

?Zadanie będzie polegało na rozbiórce starego mostu i budowie nowego. Zaprojektowano obiekt trójprzęsłowy w formie żelbetowej płyty pomostu zespolonej ze sprężonymi, prefabrykowanymi dźwigarami głównymi typu ?T?. Na obiekcie zlokalizowana jest jezdnia, chodnik oraz ścieżka pieszo ? rowerowa ? wyjaśnia Alina Cieślak z GDDKiA w Poznaniu.

Jak dodaje, na czas robót ruch pojazdów i pieszych zostanie skierowany na obiekt tymczasowy.  

Nowy most ma powstać w dwa lata od dnia podpisania umowy. Termin ten może jednak ulec skróceniu do 22 miesięcy.

(Red.)
Fot. GDDKiA Poznań